Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Plan upravljanja istraživačkim podacima pohranjuje se u institucijski repozitorij vaše znanstvene organizacije.

Preporuka za naziv Plana upravljanja istraživačkim podacima je oblik: Plan upravljanja istraživačkim podacima projekta [akronim ili naziv projekta].

Popis repozitorija svih ustanova možete pronaći na mrežnim stranicama Digitalnih akademskih arhiva i repozitorija. U slučaju da vaša ustanova nema otvoren institucijski repozitorij, trebate se obratiti upravi, knjižnici ili uredu za znanost unutar svoje ustanove.

...