Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Za proširenje resursa poslužitelja na stranici Service Broker na tabu Resources potrebno je proširiti strelicu pokraj naziva poslužitelja koji počinje nazivom ustanove (a sadrži još i vrstu resursa i korisničko ime).

...