Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Za povratak vraćanje pojedinih backupiranih datoteka na poslužitelj potrebno je prvo na stranici Self-Service Backup Portal, na tabu Files kliknuti na Pick from List.

...

a zatim odabrati na koji poslužitelj se se datoteke vraćaju datoteke i kliknuti Select:

Zatim je potrebno odabrati instancu backupa s koje je potrebno vratiti datoteku, pomoću ikone kalendara ili prihvatiti zadanu vrijednost,

a zatim kliknuti Mount.

Prikazat će se sustav datoteka iz kojeg treba odabrati datoteku koju se želi vratiti s backupa.

...

Nakon toga potrebno je unijeti korisničko ime i lozinku virtualnog poslužitelja:

Nakon što je datoteka povraćenavraćena, u stupcu Status pisat će Success.

Istovremeno je moguće povratiti vratiti više datoteka, a ako se one nalaze u različitim mapama, potrebno je za svaku odabranu pritisnuti Add to Restore List pa nakon toga Restore. Odabrane datoteke koje čekaju povratak vraćanje mogu se pregledati tako da se klikne na Pending restore (xy items) na vrhu ekrana.

...