Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Prilikom brisanja poslužitelja koji više nije potreban odabrati brisanje cijelog deploymenta!!!

Na stranici Service Broker na tabu All Resources potrebno je kliknuti na tri točkice i odabrati potrebnu radnju s padajućeg izbornika - delete:

...