Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Panel
borderColor#fef2f4
borderWidth5
titleBGColor#fef2f4
borderStylesolid

Za potrebe javnih visokih učilišta Republike Hrvatske nabavljena

su dva

su dva softvera za provjeru autentičnosti radova: Turnitin i PlagScan.

Licencije omogućuju neograničen broj provjera za svakog od upisanih studenata, a provjeru radova (od seminarskih do završnih i doktorskih) mogu izvršiti nastavnici i studenti, odnosno nenastavno osoblje, sukladno procedurama i potrebama na visokom učilištu.

Prijava u odabrani softver vrši se korištenjem AAI@EduHr elektroničkih identiteta.


Panel
borderColor#fef2f4
borderWidth5
titleBGColor#fef2f4
titleKontakt

e-mail  antiplagijati@srce.hr
mobile phone +385 1 616 5157
globe with meridians  https://www.srce.unizg.hr/spa