Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • 11 korisničkih zahtjeva je riješeno
  • 2 korisničkih korisnička zahtjeva je odbijensu odbijena

Na dan 06.07.2023. godine u evidenciji korisničkih zahtjeva zapisano je ukupno 366 neriješenih zahtjeva.

...