Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

1.    Korištenje bežične mreže Srca

Ovim su dokumentom opisani uvjeti i pravila korištenja bežične mreže na lokacijama Srca.

Korištenjem bežične mreže na lokacijama Srca omogućuje se pristup Internetu s autorizacijom putem osobnih računala, tableta i mobitela u vlasništvu korisnika.

Korištenje bežične mreže na lokacijama Srca ostvaruje se putem računalno-komunikacijske infrastrukture Srca.

1.1.    Korisnici

Pravo na korištenje javnog pristupa Internetu na lokacijama Srca imaju:

  • studenti, nastavnici i zaposlenici ustanova iz sustava visokog obrazovanja i znanosti
  • polaznici obrazovnih aktivnosti Srca
  • sudionici javnih događanja koja se održavaju u prostorima Srca
  • zaposlenici trećih strana koji sa Srcem ili korisnicima Srca imaju poslovni odnos.

1.2.    Osnovni pojmovi

Autentikacija je proces kojim se provjerava (elektronički) identitet korisnika.

Autorizacija je proces kojim se autenticiranom korisniku dodjeljuje odnosno oduzima pravo pristupa resursu.

Elektronički identitet (e-identitet) je skup podataka o pojedincu koji se koristi za potrebe provjere identiteta (autentikacija) i prava pristupa (autorizacija). Pamti se u posebnoj bazi podataka koja se naziva imenik. Obavezni dio e-identiteta su (i) korisnička oznaka i lozinka.

Matična ustanova je ustanova koja održava imenik s podacima o korisnicima.

Imenik ustanove je osobita baza podataka koja sadrži podatke o korisnicima. Uz imenik se veže imenička shema - popis i opis atributa o entitetima koji su evidentirani u imeniku. Imenik mora podržavati LDAP protokol. 

2.    Načini pristupa

2.1.    Pristup Internetu sukladno standardu eduroam 

Autentikacija studenata, nastavnika i zaposlenika ustanova iz sustava visokog obrazovanja i znanosti obavlja se putem sustava AAI@EduHr ili na druge načine autentikacije sukladno standardu eduroam (https://www.eduroam.hr/).

Da bi pristup bio moguć, korisnik treba imati valjani elektronički identitet svoje matične ustanove te ispravno podešen uređaj prema uputama svoje matične ustanove.

Korisnici nakon uspješne autentikacije dobivaju pristup Internetu sukladan standardu eduroam.

2.2.    Pristup Internetu preko mreže srce-guest

Na lokacijama Srca korisnici mogu za posebne prigode i na jasno određeni rok ostvariti pravo na pristup Internetu prijavom na mrežu srce-guest

Privremeni pristup se otvara na zahtjev organizatora obrazovnih aktivnosti, javnih događanja ili sastanaka. Zahtjev se dostavlja elektroničkom poštom na adresu intranet@srce.hr najkasnije jedan radni dan prije događanja.

Organizator obrazovnih aktivnosti, javnih događanja ili sastanaka dužan je obavijestiti korisnike o pravilima ponašanja i komuniciranja na Internetu.

Korisnici nakon uspješne autentikacije dobivaju pristup Internetu.

3.    Pravila ponašanja korisnika  

Korisnici ne smiju pristupati nezakonitim sadržajima. Bežičnu mrežu Srca nije dozvoljeno koristiti za bilo kakve aktivnosti koje nisu u skladu sa zakonima Republike Hrvatske ili su izvan uobičajenih standarda prihvatljivog ponašanja na Internetu.

Korisnici se trebaju suzdržavati od pristupa sadržajima koji šire, podupiru ili veličaju nacionalnu, rasnu, spolnu ili bilo kakvu drugu netrpeljivost ili mržnju, sadržajima koji veličaju ili podupiru nasilje, zlouporabu droga i druge zakonom zabranjene aktivnosti, pornografskim sadržajima i sadržajima koji oduzimaju ili ugrožavaju dostojanstvo pojedincima ili skupinama.

4.    Zaštita osobnih podataka

Radi pružanja pristupa Internetu putem bežičnih mreža, obrada osobnih podataka korisnika provodi se prema pravilima usluge upravljanja bežičnim mrežama Srca (https://www.srce.unizg.hr/wlan).

Radi pružanja usluge pristupa Internetu s autentikacijom preko mreže srce-guest, Srce ne prikuplja osobne podatke.

5.    Završne odredbe

Ova Pravila stupaju na snagu drugi dan od dana objave na web stranicama Srca.

U slučaju kršenja ovih Pravila, korisniku će biti onemogućen javni pristup Internetu na lokacijama Srca. 

Za nadzor provođenja ovih Pravila zadužen je predstojnik Sektora za središnju računalnu i spremišnu infrastrukturu ili osoba koju predstojnik sektora odredi. 

Izrazi koji se za fizičke osobe u ovim pravilima Pravilima koriste u muškom rodu neutralni su i odnose se na osobe muškog i ženskog spola.


Panel
borderColor#E6002E
titleColor#FFFFFF
titleBGColor#E6002E
titleSadržaj

Table of Contents


Panel
titlePreuzimanje dokumenta

View file
namePravila korištenja bežične mreže Srca.pdf
height250