Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Slika 7 prikazuje primjer ispunjenog prozora za dolaznog studenta.

Image RemovedImage Added
Slika 7. Primjer izgleda podataka u prozoru Boravak studenta izvan matičnog VU za studenta koji je "Dolazni"

...