Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Section


Column
width70%

Za studenta koji ostvaruje neki od programa cjeloživotnog učenja izvan matičnog visokog učilišta, evidentiraju se detalji boravka na partnerskoj ustanovi:

Student - JMBAG studenta

Paralelni studij - Studij uz koji se veže program

Student je - dolazni ili odlazni (u odnosu na visoko učilište)

Virtualna mobilnost - može poprimiti vrijednosti Da ili Ne (ovaj podatak ne utječe na studentovo pravo na prehranu)

Partnerska institucija - Institucija na koju ili s koje student dolazi/odlazi.

    • za dolazne studente partnerska institucija ne može biti visoko učilište na koje student dolazi
    • za odlazne studente partnerska institucija može biti visoko učilište s kojeg student odlazi samo za neke vrste programa mobilnosti

Mjesto i država - mjesto i država partnerske institucije

Program - Program u okviru kojeg se ostvaruje boravak

Polja Datum rješenja i Broj rješenja će omogućiti da se boravak poveže s odgovarajućim dokumentom (za sada se to polje ostavlja praznim).

Rbr. boravka, Razina i vrsta studija, Zadnji upisani studij/smjer i Vrsta programa - vrijednosti u poljima se ne mogu unositi i mijenjati ali se mogu koristiti prilikom dohvata podataka.


Column
width30%


Panel
titleNa ovoj stranici nalazi se:
 
Table of ContentsImage AddedImage Removed
Slika 1. Opis boravka odlaznog studenta na partnerskoj ustanovi

...