Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Informacije o tome koje vrste resursa mogu koristiti sustav AAI@EduHr za autentikaciju korisnika te kako omogućiti autentikaciju korisnika za pristup vašoj usluzi putem sustava AAI@EduHr možete pronaći u nastavku.


Children Display
alltrue