Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • testiranje naslovnica će provesti MEF i FFZG (usporediti PDF-ove u institucijskom repozitoriju bez naslovnica s PDF-ovima u sveučilišnom repozitoriju s naslovnicama). Kod testiranja je potrebno provjeriti je li sadržaj PDF-a s naslovnicom identičan izvornom PDF-u i prikazuje li se dobro naslovnica npr. u slučajevima kad rad ima veći broj autora ili duži naslov.

2. Dorade skraćenog prikaza objekta (pregledavanje, rezultati pretraživanja, zadnje dodano i zaglavlje stranice objekta) [DABAR-512]

Raspravljen je prijedlog skraćenog prikaza objekta (Bojan, Iva, Karolina) i odlučeno da će se implementirati na Dabru uz napomene:

...