Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • U gornjem okviru prikazani su podaci o mentoru
  • U donjem okviru prikazani su podaci o osobama kojima je dodijeljena neka od dozvola za rad s podacima mentora


Image RemovedImage Added 
Slika 1.
Prozor Dozvole djelatnicima za rad s podacima mentora

...

Dozvole za rad s podacima mentora odnose se na opcije u modulu Ispiti i izborniku Završetak studija, a odnose se na osobe koji imaju imenovanje (a time i dozvole) za rad s podacima o ispitima. Takva osoba moći će dohvatiti sve podatke o studentima kojima je barem jedan mentor onaj mentor s čijim podacima osoba ima dozvolu pregleda. Naravno, ukoliko osoba ima dozvolu za izmjenu podataka mentora moći će evidentirati tog mentora kao mentora nekog studenta.

Izbornik Alati sadrži opciju, putem koje se prilikom novog unosa djelatnika Dozvola za izmjenu odmah postavlja na "Da" kako bi se olakšao rad pri unosu velikog broja osoba koje imaju dozvolu za izmjenu podataka.

Evidencija dozvole djelatnicima za rad s podacima mentora

...