Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • U gornjem okviru prikazani su podaci o mentoru
 • U donjem okviru prikazani su podaci o osobama kojima je dodijeljena neka od dozvola za rad s podacima mentora


Image RemovedImage Added 
Slika 1.
Prozor Dozvole djelatnicima za rad s podacima mentora


U gornjem dijelu prozora određeno je o kojem se visokom učilištu i mentoru radi (slika 2).

Image Removed
Slika 2. Podaci o mentoru

U donjem dijelu prozora (slika 3) , dok se u donjem dijelu prozora  nalazi se popisa osoba koje imaju dozvolu za rad s podacima određenog mentora. Dozvola može biti samo za pregled podataka ili i za njihovu izmjenu.

...

.

...

Dozvole za rad s podacima mentora odnose se na opcije u modulu Ispiti i izborniku Završetak studija, a odnose se na osobe koji imaju imenovanje (a time i dozvole) za rad s podacima o ispitmaispitima. Takva osoba moći će dohvatiti sve podatke o studentima kojima je barem jedan mentor onaj mentor s čijim podacima osoba ima dozvolu pregleda. Naravno, ukoliko osoba ima dozvolu za izmjenu podataka mentora moći će evidentirati tog mentora kao mentora nekog studenta.

Evidencija dozvole djelatnicima za rad s podacima mentora

...


 • Pokrenuti modul ISVU Studiji i studenti
 • Izbornik Nastavni plan  opcija Dozvole djelatnicima za rad s podacima mentora
 • U gornjem okviru pokrenuti unos i unijeti oznaku nastavnika–mentora. Ukoliko nije poznata oznaka osobe, može se doznati otvaranjem liste mentora. Lista se može otvoriti iz pomoćnih tablica ili pritiskom desne tipke miša iznad polja šifra mentora, te odabirom opcije Lista-Mentor.

...

...

 • Nakon što je akcija potvrđena, u donjem okviru omogućen je unos osoba.
 • Obavezno je unijeti oznaku osobe, koja se također može saznati iz liste, pritiskom desne tipke miša nad poljem Oznaka osobe, i odabirom opcije Lista- Osoba.
 • Nakon što se upiše oznaka osobe, polja u kojima se upisuje ime i prezime osobe automatski se ispunjavaju. Posljednje polje u donjem dijelu prozora Dozvole djelatnicima za rad s podacima
 • mentora
 • mentora određuje vrstu dozvole koja se korisniku želi dati; te
 • dozovle
 • dozvole mogu biti:
  • samo za pregled podataka
  • za pregled i izmjenu podataka

...