Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Section
Column
width70%

 Prozor Dozvole djelatnicima za rad s podacima mentora sadrži podatke o tome kojim je djelatnicima dozvoljen rad za kojeg mentora. Djelatnik može imati dozvolu za pregled i dozvolu za izmjenu podataka nekog od mentora.
Djelatnici dobivaju dozvole na osnovi Imenovanja osoba za rad s ISVU  za Djelatnicima ISVU koordinator na ustanovi može dodati dozvolu za rad ili pregled podataka o ispitima. Uz to imenovanje ISVU koordinator treba tim osobama  dodijeliti dozvolu za rad s podacima za pojedinog mentora.

  • Ukoliko je djelatniku u imenovanju dodijeljena dozvola za rad s podacima o ispitima, u ovom im se prozoru može definirati za podatke kojeg od mentora ima dozvolu za rad, a s kojim samo za pregled podataka.
  • Ukoliko je djelatniku u imenovanju dodijeljena dozvola za pregled podataka o ispitima, djelatnik će moći samo pregledavati podatke bez obzira kakva je dozvola dana kroz ovu opciju.
Column
width30%
Panel
titleNa ovoj stranici:

Table of Contents

...Slika 5. Dodavanje dozvola