Pokretanjem ove opcije student može pregledavati podatke o upisanim godinama i predmetima. 

Slika 1. Pokretanje opcije Upisane godine i predmeti


Na ovoj straniciOdabirom Detaljni podaci o upisu otvara se novi prozor s podacima o upisu i predmetima

Podaci o upisu za akademsku godinu


Slika 2. Okvir podaci u upisu za akademsku godinu

U ovom okviru student može provjeriti podatke o akademskoj godini koju je odabrao. 

Ako visoko učilište koristi programske ugovore student može provjeriti izračun participacije prema programskim ugovorima. Odabirom opcije Odaberi u polju Izračunata participacija student će biti preusmjeren u prozor Pregled izračunatih participacija .  

okviru.


Podaci o upisanim predmetima

Ovaj okvir sadrži podatke o svim predmetima upisanim u pojedinoj akademskoj godini. Prikazuju se i položeni i nepoloženi predmeti.

Slika 3. Okvir upisani predmeti u pojedinoj akademskoj godini


Navedeni su podaci o tome je li predmet pripadao izbornoj grupi, kojem je semestru pripadao itd. 


Detalji o predmetu

Odabirom opcije Detalji o predmetu moguće je dobiti više informacija pojedinom predmetu.

Slika 4. Detalji o predmetu


Tjedni plan nastave

Pod Tjedni plan nastave moguće je vidjeti tjedni plan nastave pojedinog predmeta, onako kako je definirano nastavnim programom.


Slika 5. Dio podataka o tjednim planovima nastavePodaci o Tjednom planu nastave za predmet će biti vidljivi samo ako je visoko učilište odobrilo, a nastavnik evidentirao te podatke. U protivnom će se prikazivati zapis kao na slici 6.Slika 6. Obavijest

Prisustvo na nastavi za predmet

Pod Prisustvo na nastavi za predmet je moguće vidjeti ukupan broj sati na predmetu, te broj i postotak prisustva na nastavi. Također, prikazuju se i termini nastave na kojima je zabilježeno prisustvo.

Slika 7. Prisustvo nastavi za predmet

Podaci o Prisustvo na nastavi za predmet će biti vidljivi samo ako je visoko učilište evidentiralo podatke o prisustvu nastavi. U protivnom će se prikazivati zapis kao na slici 8.

Slika 8. Obavijest

  • No labels