Promjena u nastavnom programu izvodi se na razini akademske godine, a odnosi se na promjenu u obaveznim i izbornim predmetima koji se nalaze u nastavnom programu iste nastavne godine. Promjena u nastavnom programu zahvaća studente koji ponovno upisuju istu nastavnu godinu, mijenjaju upisani studij/smjer kojeg studiraju, te studente koji su imali upisan prekid studija.
Na ovoj stranici nalazi se:
 


Slika 1. Nastavni programi za 11. i 12. semestar studija Veterinarske medicine u 2018,/2019. akademskoj godini i
11. i 12. semestar studija Veterinarske medicine u 2019./2020. akademskoj godini


Predmet Stručno klinički rad prestao se predavati u 2019./2020.  akademskoj godini, te se iste akademske godine počeo predavati novi ekvivalentni predmet koji zamjenjuje ukinut predmet.

U ISVU se ekvivalentni predmeti definiraju u izborniku Nastavni program  opciji Ekvivalentni predmeti .

Na Slici 2 prikazan je primjer evidentirane ekvivalencije predmeta.


Slika 2. Ekvivalentni predmeti


Slika 2. prikazuje da se predmet Stručno klinički rad predavao od 2010./2011. do 2018./2019. akademske godine. Od 2019./2020. akademske godine počeo se predavati ekvivalentni predmet Ambulantna klinika.

Novi predmet Osnove elektrotehnike I uveden je zbog promjene ukupnog opterećenja predmeta.

Budući da su predmeti Stručno klinički rad i Ambulantna klinika ekvivalentni predmeti, smatra se da je student koji je položio predmet  Stručno klinički rad njegovim polaganjem zadovoljio i položio novi ekvivalentni predmet Ambulantna klinika.

U nastavni program 6. nastavne godine  studija Veterinarske medicine u akademskoj godini 2019./2020. uveden je i novi predmet Prirodoslovlje divljači algebra koji u prethodnoj akademskoj godino nije postojao u nastavnom programu.

Koje studente zahvaća promjena u nastavnom programu?

Promjena u nastavnom programu zahvaća studente koji ponovno upisuju istu nastavnu godinu, studente koji su upisali prekid studija te studente koji mijenjaju upisani element studija.

Promjena u nastavnom programu ne zahvaća studente koji redovito upisuju višu nastavnu godinu, kao ni studente koji upisuju ponavljanje zadnje nastavne godine.


Novi predmeti u nastavnom programu (Predmeti razlike)

Ovi predmeti su predmeti razlike i student ih mora upisati kako bi nastavni program studija po kojem studira bio usklađen s važećim programom i predmetima koje ima upisan student koji je redovan na istom studiju, akademskoj godini studija i upisan u istu nastavnu godinu.


Ako se upisni list evidentira nakon završetka semestra iz kojeg su predmeti razlike, svi predmeti razlike na evidentiranom upisnom listu pojavit će se u statusu odslušan ili u statusu obavljen (za predmete koji se ne polažu). Ovo ne vrijedi za predmete s isključivo kontinuiranim praćenjem nastave koji se upisuju na studijima s modelom Upis predmeta prema preduvjetima - ti predmeti će se pojaviti u statusu upisana komponenta.

Predmeti koji su bili u nastavnom planu prethodne akademske godine, a prestali su se izvoditi u sljedećoj akademskoj godini

Predmete koji su bili u starom nastavnom programu i ne nalaze se u novom nastavnom programu, odnosno programu tekuće akademske godine po kojem student studira, student ne mora položiti. Sustav na upisnom listu studenta za ove predmete automatski promijeni vrijednost u polju Oslobođen polaganja s Ne u Da.


Predmeti koji su zadržani u nastavnom programu

Predmeti koji su zadržani u nastavnom programu su predmeti koji su ostali u nastavnom programu nakon izmjena. Ove predmete sustav neće dodati na novi upisni list studenta, jer se oni nalaze na prethodnom upisnom listu (Fizika I, Fizika II i Tjelesni odgoj I).
  • No labels