Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sumarni upiti

Sumarni upiti su selekcijski upiti koji pomažu pri odgovoru na pitanje koliko ima nečega u bazi, koliki je zbroj nekih vrijednosti u bazi, kolika je prosječna vrijednost unutar nekog polja u bazi, itd.

Na ovoj stranici nalazi se:

Definiranje upita se pokreće pritiskom na dugme Pregled kocke.

Označavanjem upita, na desnoj strani radnog područja se prikazuje opis upita i popis mjera i dimenzija od kojih se može sastojati upit.

 

Slika 1. Sučelje sumarnih upita

Pritiskom na dugme Pregled kocke prikazuje se sučelje u kojem je moguće definirati upit.


Ovisno o tome mogu li se s podatkom raditi izračuni, podaci u sumarnim upitima se dijele u:

  • mjere (podaci s kojima može računati kao npr. broj izlaska na ispit, broj upisa godine). Mjere ovise o vrsti područja koje se želi analizirati. Na primjer, ako je odabrano područje Ispit, mjeriti se može Broj ispita, Prosjek ocjena, Broj Nepoloženih ispita, Prolaznost i Prolaznost Usmeni. U slučaju da je odabrano područje Prijava ispita, mjeriti se mogu broj prijava, broj valjanih odjava, broj valjanih prijava, prosjek broja dana do prijave ispita i prosjek broja dana do odjave ispita. Nad mjerama se vrše određene računske operacije, dok se dimenzije mogu samo pregledavati.
  • dimenzije (akademska godina, naziv smjera, naziv predmeta, spol, akademski stupanj). Dimenzije je prilikom izrade izvještaja potrebno rasporediti u prvi stupac i/ili redak.  


Prilikom definiranja upita moguće je koristiti postupke:

  • Drag & drop
  • Filtriranje
  • Pregled hijerarhija (drill up/ drill down)
  • Sortiranje


Dimenzijska hijerarhija

Dimenzije su organizirane u hijerarhijske strukture; pritiskom na neku od dimenzija prikazuju se svi njeni podređeni članovi.Ako se izrađuje upit za dimenziju na njenom najvišem nivou, moguće je unutar tablice s rezultatima kliknuti na naziv te dimenzije, kako bi se prikazao izvještaj za svaku poddimenziju.

Poddimenzije su istaknute u tablici tako da su malo uvučene.


Prikaz rezultata sumarnih upita

Slika 2. Tablica s rezultatima  • No labels