Prozor Studenti bez prava na potpis iz predmeta koristi se za evidentiranje podataka o studentima koji nisu ostvarili pravo na potpis zbog neispunjenja nastavnih obveza. 

Studenti kojima se evidentira da nemaju pravo potpisa ne mogu izaći na ispit iz tog predmeta i moraju ga ponovo upisati. Podatak da student nije stekao pravo potpisa evidentira se za komponentu za koju student nije ispunio nastavne obveze. Sljedeća komponenta predmeta, ako postoji, neće se upisati, već će se prvom prilikom, prema nastavnom programu, u upisni list studentu automatski upisati komponenta predmeta za koju je studentu evidentirano da nema pravo na potpis. 

Slika 1. Prozor Studenti bez prava na potpis iz predmeta


Prozor Studenti bez prava na potpis iz predmeta sastoji se od dva okvira:

  • Podaci o predmetu u akademskoj godini
  • Popis studenata bez prava na potpis
Na ovoj stranici:

Podaci u prozoru Studenti bez prava na potpis iz predmeta

U gornjem okviru evidentiraju se podaci o predmetu za koji se postavlja zabrana. Potrebno je navesti na koji se semestar zabrana odnosi.  


Predmet, izvedba, komponenta - Šifra i naziv predmeta, redni broj izvedbe i redni broj komponente predmeta za kojeg se žele evidentirati studenti koji nemaju pravo na potpis.

Akademska godina - Akademska godina za koju se žele evidentirati studenti koji nemaju pravo na potpis.

Semestar - Semestar u kojem se predaje komponenta izvedbe predmeta za koju se žele evidentirati studenti koji nemaju pravo na potpis.

Popis studenata bez prava na potpis

U donjem okviru evidentiraju se podaci o studentima koji nemaju pravo na potpis iz predmeta.

Ukinuti pravo na potpis iz predmeta je moguće za studente kojima je taj predmet u status 1 - Upisana komponenta, 2 - Odslušana komponenta ili 3 - Odslušan predmet te u statusu 5 - Obavljen (Položen) ako se predmet ne polaže.
Ne može se evidentirati podatak o studentu koji ima upisni list nakon onog na kojem je predmet za kojeg se za studenta želi evidentirati da nema pravo na potpis.

Student (JMBAG, lokalni matični broj, ime studenta i prezime studenta) - Podaci o studentima koji nemaju pravo na potpis. To su studenti koji nisu izvršili nastavne obveze za komponentu izvedbe predmeta.

Predmet ima nasljednika - Ako je student u akademskoj godini imao evidentirano da nema pravo na potpis iz neke komponente predmeta i slijedećim upisnim listom ponovo upisao tu komponentu izvedbe predmeta, tada ta komponenta izvedbe predmeta ima nasljednika u upisnom listu. Za takve studente nije moguće obrisati zapis o tome da nemaju pravo na potpis iz predmeta, a u listi su prikazani plavom bojom.

Postupak evidencije studenata bez prava na potpis

  • Pokrenuti unos 
  • Evidentirati podatke o predmetu i semestru za koji vrijedi zabrana, te potvrditi akciju.
  • U donjem okviru evidentirati JMBAG studenta, ili ga prenijeti iz Pomoćne tablice Studenti koji su upisali predmet, te potvrditi akciju.
    • U listi Studenti koji su upisali predmet prikazuju se oni kojima je taj predmet u status 1 - Upisana komponenta, 2 - Odslušana komponenta ili 3 - Odslušan predmet te u statusu 5 - Obavljen (Položen) ako se predmet ne polaže.

Ako se studentu želi poništiti zabrana, potrebno ga je obrisati.

Učitavanje podataka iz XML-a

Gumb Učitaj iz XML-a omogućuje učitavanje podataka o studentima koji nemaju pravo na potpis, odnosno koji nisu ispunili svoje obaveze.

Ako se žele učitati podaci o studentima, u gornjem dijelu prozora potrebno je prvo dohvatiti predmet za koji studenti nemaju pravo na potpis. Ukoliko ne postoje podaci o predmetu u gornjem dijelu prozora, potrebno ih je unijeti.

Pritiskom gumba Učitaj iz XML-a otvara se dijaloški okvir Odabir datoteke s xml dokumentom u kojem je potrebno odabrati .xml datoteku iz koje se žele učitati podaci, a zatim pritisnuti gumb Učitaj.


Struktura XML datoteke

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!DOCTYPE studBezPotpis SYSTEM "https://www.isvu.hr/dtds/studBezPotpis.dtd">

<studBezPotpis>

<sifVU>36</sifVU>

<sifPred>1176</sifPred>

<rbrIzvedba>1</rbrIzvedba>

<rbrKompIzvPred>1</rbrKompIzvPred>

<akGodina>2005</akGodina>

<rbrSemUAkGod>1</rbrSemUAkGod>

<studenti>

<JMBAG>0036404200</JMBAG>

<JMBAG>0036407127</JMBAG>

<JMBAG>0036404702</JMBAG>

<JMBAG>0035148327</JMBAG>

<JMBAG>0036342577</JMBAG>

<JMBAG>0036409457</JMBAG>

<JMBAG>0036407473</JMBAG>

<JMBAG>0036390776</JMBAG>

</studenti>

</studBezPotpis>

Ispis studenata bez prava na potpis iz predmeta

Odabirom opcije Alati moguće je generirati izvještaj s popisom studenata koji nemaju pravo na potpis iz predmeta.Na donjoj slici je prikazan izgled izvještaja:Slika 2. Pregled sadržaja izvještaja

  • No labels