Opcija Student s posebnim statusom sadrži podatke o studentima koji tijekom studija imaju poseban status.

Prozor Student s posebnim statusom otvara se odabirom izbornika Student, a zatim opcije Student s posebnim statusom.

Podatke o posebnom statusu studenta evidentira visoko učilište na kojem student studira (dakle, ne samo visoko učilište koje je studentu nadležno). Razlog tomu je što pojedino visoko učilište može, ali i ne mora priznati poseban status kojeg student ima. Student može imati više posebnih statusa, s različitim datumima od kojih se status primjenjuje.

Na ovoj stranici:

Podatke u ovom prozoru mogu pregledavati sva visoka učilišta na koja je student upisan, ali mogu mijenjati podatke samo za svoje visoko učilište.

U prozoru Upis godine na visokom učilištu (izbornik Upis godine) evidentira se da li je student koristio poseban status pri upisu na visoko učilište. Studenti koji su se upisali na visoko učilište temeljem uspjeha na razredbenom ispitu, ne koriste poseban status, a studenti koji su se upisali temeljem posebnog statusa, koriste taj status.

Polja unutar prozora Student s posebnim statusom

  

Slika 1. Pregled prozora  


Visoko učilište - Šifra i naziv visokog učilišta na kojem student studira i ima poseban status. Ovi podaci moraju odgovarati podacima iz kataloga Ustrojstvena jedinica.

Student - Jedinstveni matični broj akademskog građanina, ime i prezime studenta koji ima poseban status. Ovi podaci moraju odgovarati podacima u katalogu Matični podaci studenta.

Poseban status - Šifra i opis vrste posebnog statusa. Ovi podaci moraju odgovarati podacima u katalogu Vrsta posebnog statusa.

Poseban status vrijedi od - Datum od kojeg vrijedi poseban status studenta.

Evidencija zapisa o Studentu s posebnim statusom

Kada se za studenta želi evidentirati poseban status potrebno je:

  1. Pokrenuti akciju unosa.

  2. Evidentirati zapis.

  3. Potvrditi akciju 

 Slika 2. Evidentiranje zapisa

 

Pregled pomoćne tablice s popisom vrsta statusa:

 

Slika 3. Pregled liste posebnog statusa


Sve vrste posebnog statusa studenta mogu se vidjeti i u izborniku  Matični podaci studenta, opcija Katalozi, podopcija Vrste posebnog statusa.

  • No labels