Ako se ispit pred povjerenstvom za nekog studenta ne može održati u opisanom terminu ili dođe do promjene članova ispitnog povjerenstva, a raspored za ispit pred povjerenstvom je objavljen, potrebno je stornirati odluku o ispitnom povjerenstvu koristeći prozor Storno odluke o ispitu pred povjerenstvom

Ovaj se prozor koristi kod:

  • storniranja odluke o ispitu pred povjerenstvom zbog definiranih pravila o izlasku na ispit pred povjerenstvom
  • storniranja odluke o ispitu pred povjerenstvom zbog žalbe.


Evidencijom storna odluke o ispitu pred povjerenstvom, raspoređeni student se briše iz termina za koji je objavljen raspored, te više nije raspoređen u niti jedan termin. Nakon storniranja odluke o ispitu pred povjerenstvom, studenta je potrebno rasporediti u neki drugi termin za ispit pred povjerenstvom (novi ili postojeći) za koji su navedeni ispravni podaci o terminu (mjesto i vrijeme ispita, potpisnik odluke, članovi povjerenstva), te zatim evidentirati ocjene studenta na ispitu pred povjerenstvom.
Storno odluke moguće je evidentirati samo za objavljene termine ispita pred povjerenstvom. Storno odluke o ispitu pred povjerenstvom moguće je evidentirati samo za nezaključane ispitne rokove.Storno odluke o ispitu pred povjerenstvom mora se evidentirati pojedinačno za svakog studenta, za kojeg je potrebno stornirati odluku.U slučaju pogrešno evidentiranog storna odluke, zapis o stornu se može obrisati, ali samo ako u međuvremenu student nije ponovo raspoređen u neki termin za ispit pred povjerenstvom. Brisanjem zapisa o stornu, student se ponovno raspoređuje u termin ispita pred povjerenstvom iz kojeg je obrisan. Ukoliko student ima evidentirane ocjene na ispitu pred povjerenstvom, prije evidencije storna za taj termin, potrebno je obrisati ocjene:Ocjene se brišu koristeći opciju Ispit pred povjerenstvom ili Ispit pred povjerenstvom (zbog žalbe), ovisno o razlogu izlaska studenta na ispit pred povjerenstvom.Za jednog studenta se može za isti predmet i datum roka evidentirati samo jedan zapis o stornu odluke o ispitu pred povjerenstvom. 
U uputama je opisan postupak storna odluke o ispitu pred povjerenstvom i raspoređivanje studenta u novi termin ispita pred povjerenstvom.

  

Slika 1. Prozor Storno odluke o ispitu pred povjerenstvom 


Prozor Storno odluke o ispitu pred povjerenstvom sastoji se od dva okvira:

  • Podaci o ispitu pred povjerenstvom u kojem se evidentiraju podaci o studentu i ispitnom roku za koji se evidentira storno odluke o ispitu pred povjerenstvom
  • Članovi ispitnog povjerenstva u kojem se prikazuju članovi povjerenstva u storniranom terminu ispita
Na ovoj stranici:
 

Podaci u prozoru Storno odluke o ispitu pred povjerenstvomPredmet – šifra i naziv predmeta za kojeg se želi evidentirati storno odluke o ispitu pred povjerenstvom

Datum roka – datum ispitnog roka iz navedenog predmeta. Kod evidencije storna se nakon unosa predmeta, ponudi zadnji rok na kojem postoje studenti za koje se može evidentirati storno odluke o ispitu pred povjerenstvom.

Rok zaključan – oznaka je li navedeni ispitni rok zaključan ili nije. Za zaključani rok se ne može evidentirati storno odluke o ispitu.

Razlog ispita pred povjerenstvom – za studenta za kojeg je stornirana odluka o ispitu pred povjerenstvom, prikazuje se razlog izlaska na ispit pred povjerenstvom, a on može biti:

  • pravilo - definirano pravilo za izlaz na ispit pred povjerenstvom
  • žalba - evidentirana žalba studenta na rezultat ispita

Student – JMBAG, ime i prezime, lokalni matični broj studenta za kojeg se evidentira storno odluke o ispitu pred povjerenstvom

Datum storna – datum evidentiranja storna. Ponuđena se vrijednost ne može promijeniti.

Razlog storna – slobodan tekst s opisom razloga storna odluke

Ispitna grupa – šifra ispitne grupe iz prozora Ispit pred povjerenstvom ili prozora Ispit pred povjerenstvom (zbog žalbe)

Termin ispita, Dvorana, Opis mjesta ispita – podaci o terminu u kojem je održan stornirani ispit

Članovi ispitnog povjerenstva


U ovom okviru prikazuju se članovi ispitnog povjerenstva u storniranom terminu.


Redni broj člana – redni broj člana povjerenstva

Član povjerenstva – oznaka djelatnika koji je član povjerenstva

Ime i prezime člana – ime i prezime djelatnika koji je član povjerenstva

Postupak evidencije storna odluke o ispitu pred povjerenstvom

  • Pokrenuti unos te unijeti predmet, datum roka i studenta za kojeg se stornira odluka o ispitu pred povjerenstvom
  • Evidentirati razlog storna odluke o ispitu pred povjerenstvom
  • Nakon što je akcija potvrđena, u donjem okviru se prikazuju podaci o članovima ispitnog povjerenstva u terminu za koji je evidentiran storno


  • No labels