Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

U prozoru Status studenta nastavnik može pregledavati podatke o studentima prema statusu:

  • dodijeljen mentor
  • rad u tijeku
  • nije predao rad / rad ocijenjen negativno
  • nije pristupio obrani / obrana ocijenjena negativno
  • obranio rad - nije završio studij
  • obranio rad - završio studij

 

Podaci o studentima se dohvaćaju tako da se odabere Visoko učilište i željeni status studenta.

Ukoliko u trenutku dohvata, za pojedini status ne postoje studenti, taj status se neće prikazivati u padajućem izborniku.


Slika 1. Pogled Status studenta

Pogled Student sadrži sljedeća polja:

JMBAG, Ime, Prezime  - Osnovni podaci o studentu.

Smjer - Vidljiv je naziv elementa strukture studija, njegova šifra, razina i način izvedbe. Za status "dodijeljen mentor" prikazuje se element strukture studija na kojem je student odabrao mentora, za ostale statuse se prikazuje element strukture studija vezan za završetak studija studenta. Uz studentov smjer će biti prikazana zvjezdica ako student nema taj smjer na posljednjem upisnom listu. Kod takvih slučajeva trebalo bi provjeriti i uskladiti studentove podatke kroz modul Studiji i studenti.

Ak. godina dodjele - Vidljiva je akademska godina dodjele mentora.

Naslov teme - Vidljiv je naslov teme.

Prosjek ocjene studija - Vidljiv je prosjek ocjena studenta na elementu strukture studija.

Ocjena obrane, Ocjena rada - Vidljive su ocjene obrane i rada.

Datum dodjele teme - Vidljiv je datum dodjele teme.

Datum i vrijeme obrane - Vidljiv je datum i vrijeme obrane diplomskog rada.

Mjesto obrane - Vidljivo je mjesto obrane diplomskog rada.

  • No labels