Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

U prozoru Status studenta nastavnik može pregledavati podatke o studentima prema statusu:

  • dodijeljen mentor
  • rad u tijeku
  • nije predao rad / rad ocijenjen negativno
  • nije pristupio obrani / obrana ocijenjena negativno
  • obranio rad - nije završio studij
  • obranio rad - završio studij

 

Podaci o studentima se dohvaćaju tako da se odabere Visoko učilište i željeni status studenta.

Ukoliko u trenutku dohvata, za pojedini status ne postoje studenti, taj status se neće prikazivati u padajućem izborniku.


Slika 1.Pogled Status studenta

Pogled Student sadrži sljedeća polja:

JMBAG, Ime, Prezime  - Osnovni podaci o studentu.

Smjer - Vidljiv je upisani element strukture studija.

Ak. godina dodjele - Vidljiva je akademska godina dodjele teme.

Naslov teme - Vidljiv je naslov teme.

Prosjek ocjene studija - Vidljiv je prosjek ocjena studenta na elementu strukture studija.

Ocjena obrane, Ocjena rada - Vidljive su ocjene obrane i rada.

Datum dodijeljene teme - Vidljiv je datum dodjele teme.

Datum i vrijeme obrane - Vidljiv je datum i vrijeme obrane diplomskog rada.

 Mjesto obrane - Vidljivo je mjesto obrane diplomskog rada.

  • No labels