Modul ISVU Raspored sati namjenjena je izradi i objavi rasporeda sati, te unosu i pregledu drugih, nenastavnih rezervacija.

Od akademske godine 2019./20. modul Raspored sati više nije aktivan.


  • No labels