Nakon što je raspored za pismeni/usmeni ispit objavljen, studenti putem Studomata mogu dobiti informaciju o terminu pismenog/usmenog ispita. Ako se iz nekog opravdanog razloga mora promijeniti termin pismenog/usmenog ispita, potrebno je kontaktirati koordinatora za ISVU na visokom učilištu, kako bi povukao objavu.

Kako bi se povukao jednom objavljen raspored, ISVU Koordinator u polju Objavljen raspored (u rasporedu za pismeni je to u prvom okviru a u rasporedu za usmeni je polje u okviru termini usmenih ispita) treba promijeniti vrijednost Da u Povučena objava.


  • No labels