Od početka akademske 2023./2024. godine ukinuta je podrška za Print server. Preporuka Centra potpore je da Visoka učilišta prijeđu na korištenju modula za generiranje potvrda s elektroničkim pečatom (e-potvrda).

Print server je ISVU servis koji omogućuje ispis potvrda sa Studomata instaliranog na visokom učilištu.

Na jednoj ustanovi potrebno je instalirati samo jedan Printserver koji će posluživati sve Studomate pridjeljene toj ustanovi.

Print server aplikacija je namijenjena sistem inženjerima i koordinatorima visokog učilišta. Aplikacija omogućuje evidenciju podataka o kontrolnom portu, printeru i adobe pathu koji su bitni kod kreiranja konfiguracijskih datoteka. Također je omogućeno upravljanje print serverom, odnosno omogućeno je instaliranje servisa među windows servise, uklanjanje iz istih, pokretanje i zaustavljanje, te uvid u status print servera.

Aplikacija je prvenstveno namijenjena da bude instalirana na računalu koje će se koristiti kao Printserver kako se kreirane konfiguracijske datoteke i upravljanje servisom odnose na računalo na kojemu je instalirana aplikacija.

 Slika 1. Printserver  • No labels