Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Student se može prijaviti s AAI@EduHr elektroničkim identitetom, ukoliko visoko učilište to omogući.

Za prijavu s AAI@EduHr elektroničkim identitetom potrebno je odabrati opciju  te slijediti upute opisane na stranici Prijava u sustav s AAI@EduHr elektroničkim identitetom.

 

Student se ne može spojiti na Studomat ako:

 • nema upisni list u tekućoj akademskoj godini
  • iznimno može
   • ako je brucoš, a u tijeku je upis na visoko učilište
   • ako upisuje višu godinu i u tijeku su upisi više godine i u akademskom kalendaru su evidentirani dani '32 - Studenti bez upisnog lista u akademskoj godini mogu koristiti Studomat'
 • nije platio školarinu, točnije ako kasni s plaćanjem školarine, a na visokom učilištu je definirana zabrana pristupa Studomatu za takve studente
 • ako je već započeo rad u istom internet pregledniku (tada mora ugasiti preglednik, ponovo ga upaliti i pokušati se spojiti)
 • ima evidentiran pad ispita pred povjerenstvom čija je posljedica ispis sa studija
 • je ispisan s visokog učilišta


Slika 1. Početna stranica Studomata kao kioska

Slika 2. Početna stranica Studomata iz preglednika na računalu

 

Slika 3. Početna stranica Studomata iz preglednika na prijenosnom uređaju

 

Po prijavi na Studomat, studentu se prikazuje jedan od sljedećih ekrana:

 • ekran dobrodošlice (Slika 4.) 
 • ekran za odabir visokog učilišta (Slika 5.) - ako je student upisan na više visokih učilišta
 • ekran s obavijestima (Slika 6.) - ako postoje nepročitane obavijesti od zadnje studentove prijave

Slika 4. Ekran dobrodošlice


Slika 5. Ekran za odabir visokog učilišta

Slika 6. Ekran s obavijestima


 • No labels