Student se može prijaviti s AAI@EduHr elektroničkim identitetom, ako visoko učilište to omogući.

Studomat se može koristiti s internetskog kioska, putem računala ili putem prijenosnih uređaja pomoću standardnih Internet preglednika. Ako se koristi putem računala ili prijenosnih uređaja, mora biti omogućeno izvođenje JavaScripta. Internet adresa Studomata je https://www.isvu.hr/studomat.

Student se ne može spojiti na Studomat ako:

 • nema upisni list u tekućoj akademskoj godini
  • iznimno može
   • ako je brucoš, a u tijeku je upis na visoko učilište (u Akademskom kalendaru su evidentirani dani: "9 - Upis na visoko učilište u tekuću akademsku godinu ili 19 - Upis na visoko učilište u sljedeću akademsku godinu)
   • ako upisuje višu godinu i u tijeku su upisi više godine i u akademskom kalendaru su evidentirani dani '32 - Studenti bez upisnog lista u akademskoj godini mogu koristiti Studomat'
 • nije platio školarinu, točnije ako kasni s plaćanjem školarine, a na visokom učilištu je definirana zabrana pristupa Studomatu za takve studente
 • ako je već započeo rad u istom internet pregledniku (tada mora ugasiti preglednik, ponovo ga upaliti i pokušati se spojiti)
 • ima evidentiran pad ispita pred povjerenstvom čija je posljedica ispis sa studija
 • je ispisan s visokog učilišta
 • ima evidentiranu važeću zabranu pristupa Studomatu
Na ovoj stranici
Slika 1. Početna stranica Studomata na internetskom kiosku

Slika 2. Stranica za prijavu na svim verzijama Studomata


Prijava studenta AAI@EduHr korisničkim podacima 

Nakon odabira opcije Prijava s AAI@EduHr elektroničkim identitetom, otvara se novi ekran u kojem je potrebno upisati AAI@EduHr podatke za prijavu. 

Slika 3. Unos AAI podataka za prijavu na Studomat


Slika 4. Virtualna tipkovnica na Studomat kiosku 

Prijava studenta korištenjem privremene lozinke na Studomat

Prijava korištenjem JMBAG-a i privremene lozinke omogućena je za studente brucoše pri upisu u prvu nastavnu godinu. 

 

Preporuka Centra potpore ISVU je da se novi studenti ("brucoši") u svrhu upisa godine na Studomat prijavljuju korištenjem JMBAG-a i privremene lozinke, da bi se izbjegle eventualne gužve prilikom upisa zbog mogućeg čekanja da se kreiraju elektronički identiteti u lokalnim AAI@EduHr imenicima ustanova koje ga održavaju kroz ISVU.

Privremena lozinka se izdaje na isti način kao što se ranije izdavao aktivacijski kod za pristup Studomatu. Privremena lozinka vrijedi ukupno 15 dana počevši od dana od izdavanja. Nakon toga je prijavu u Studomat moguće obaviti isključivo korištenjem AAI@EduHr elektroničkog identiteta.

 


Slika 5. Opcija za prijavu na Studomat korištenjem privremene lozinke za brucoše

 


Slika 6. Izgled ekrana 
za unos privremene lozinke

Prijava studenta eduGAIN korisničkim podacima

Slika 7. Odabir eduGAIN ustanove

Verzija aplikacije Studomat i datum generiranja stranice

Na svakoj stranici je u desnom kutu ispod zaglavlja vidljiv datum i vrijeme generiranja stranice te verzija aplikacije u podnožju ekrana.

Slika 8. Verzija Studomata i datum generiranja stranice označeni su žutom bojom. 


Automatska odjava sa Studomata (kiosk)

Zbog sigurnosti podataka, kada se student prijavi u Studomat "kiosk" maksimalno vrijeme neaktivnosti se postavi na 5 minuta, te se dodatno nakon tih 5 minuta Studomat prebaci na stranicu za prijavu na kiosku (tako da nitko ne moze vidjeti podatke na ekranu).


 • No labels