U izborniku Ispiti nudi se i opcija Pregled ispitnih rokova. Ta opcija služi studentima za pregled svih raspoloživih ispitnih rokova u tekućoj akademskoj godini za predmete koje još nisu položili.

Nakon odabira opcije Pregled ispitnih rokova, na ekranu su vidljive kartice sa sljedećim podacima:

 • naziv predmeta za kojeg student još nije položio ispit, s poveznicom na stranicu s detaljima tog predmeta, ako je evidentirana
 • ukupan broj izlazaka na ispit iz tog predmeta do tog trenutka
 • broj izlazaka na ispit u tekućoj akademskoj godini; samo u slučaju da je na studiju definiran dozvoljen broj izlazaka na ispit u akademskoj godini
 • broj izlazaka na ispit od zadnjeg upisa predmeta; samo u slučaju da je na studiju definiran dozvoljen broj izlazaka na ispit od zadnjeg upisa predmeta
 • traka za napredak (progress bar) s omjerom broja izlazaka na ispit u tekućoj akademskoj godini ili od zadnjeg upisa predmeta i dozvoljenog broja izlazaka na ispit u akademskoj godini, odnosno dozvoljenog broja izlazaka na ispit od zadnjeg upisa predmeta; ako je na studiju definirana ijedna od navedenih vrijednosti
  • napredak će biti označen zelenom bojom dok ne dosegne dozvoljen broj izlazaka, tada će poprimiti crvenu boju
 • statistika o položenim ispitima za trenutnu akademsku godinu; samo u slučaju kad postoje definirani rokovi i kad postoji dovoljan broj ukupno položenih ispita u trenutnoj akademskoj godini
  • postotak položenih ispita od ukupnog broja izlazaka na ispit
  • prosječna ocjena položenih ispita
  • medijan ocjena položenih ispita
  • ukupan broj položenih ispita

                                                                                                  


Slika 1. Pregled ispitnih rokova


Izborom opcije Odaberi, otvara se prozor Pregled ispitnih rokova za predmet, u kojem se za svaki pojedini predmet na ekranu prikazuju podaci:

 • naziv predmeta za kojeg student još nije položio ispit, s poveznicom na stranicu s detaljima tog predmeta, ako je evidentirana
 • ukupan broj izlazaka na ispit iz tog predmeta do tog trenutka
 • broj izlazaka na ispit u tekućoj akademskoj godini; samo u slučaju da je na studiju definiran dozvoljen broj izlazaka na ispit u akademskoj godini
 • broj izlazaka na ispit od zadnjeg upisa predmeta; samo u slučaju da je na studiju definiran dozvoljen broj izlazaka na ispit od zadnjeg upisa predmetatraka za napredak (progress bar) s omjerom broja izlazaka na ispit u tekućoj akademskoj godini ili od zadnjeg upisa predmeta i dozvoljenog broja izlazaka na ispit u akademskoj godini, odnosno dozvoljenog broja izlazaka na ispit od zadnjeg upisa predmeta; ako je na studiju definirana ijedna od navedenih vrijednosti
  • napredak će biti označen zelenom bojom dok ne dosegne dozvoljen broj izlazaka, tada će poprimiti crvenu boju
 • Vrsta roka, koja može biti:
  • Redovni rok
  • Izvanredni rok
  • Dekanski rok
  • Apsolventski rok
  • Ispitni rok za studente na zadnjoj godini studija
 • Opis roka
 • Vrijeme prijave ispita, do kojeg datuma i vremena studenti mogu prijaviti ispit
 • Vrijeme odjave ispita, do kojeg datuma i vremena studenti mogu odjaviti ispit


Slika 2. Pregled ispitnih rokova za predmet


 • No labels