Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Prozor Pregled ispita koristi se za pregled podataka o ispitima studenata.

Koristi se isključivo za pregled podataka o ispitima i pomoću njega nije moguće obavljati nikakve izmjene nad podacima vezanim uz ispite.


 Prozor Pregled ispita, prikazan na slici 1, pokreće se kroz dva modula:

  • U modulu Studiji i studenti, unutar izbornika Ispit odabirom opcije Pregled ispita
  • U modulu Ispiti, unutar izbornika Ispit odabirom opcije Pregled ispita  

  

Slika 1.  Prozor Pregled ispita

Na ovoj stranici:


Podaci u prozoru Pregled ispita

Kroz ovu opciju je moguće samo pregledavati podatke. Za svaki prijavljeni ispit studenta prikazuje se jedan zapis.
Ukoliko još nisu evidentirani podaci o rezultatima pismenog i usmenog dijela ispita, polja u kojima se prikazuju ti podaci ostaju prazna. Nakon evidencije rezultata ispita u tim poljima će biti prikazane odgovarajuće vrijednosti.
Koristeći ovu opciju moguće je dohvatiti sve ispite koji nisu odjavljeni (tj. za koje vrijedi važeća prijava), dok se informacije o prijavama/odjavama ispita mogu dobiti koristeći poseban prozor: Pregled prijava i odjava ispita.

U prozoru su vidljivi sljedeći podaci:

Visoko učilište - Šifra i naziv visokog učilišta na kojem je student prijavio ispit.

Predmet, Datum i Vrsta roka - Šifra i naziv predmeta za koji je student prijavio ispit, te datum i vrsta roka na kojem je student prijavio ispit.

Rok zaključan - Podatak je li ispitni rok na kojem je student prijavio ispit zaključan. Ovo polje može poprimiti dvije vrijednosti: Da ili Ne.

Student - JMBAG, ime i prezime studenta koji je prijavio ispit.

Redni broj izlaska - Redni broj izlaska studenta na ispit.

Oslobođen od - Informacija je li za studenta na prikazanom ispitnom roku vrijedilo oslobođenje od dijela ispita. Ako na roku za studenta nije vrijedilo oslobođenje od dijela ispita, polje je prazno.
Razlog ispita pred povjerenstvom - Informacija je li student na ispitnom roku polagao ispit pred povjerenstvom. Mogu biti prikazane sljedeće vrijednosti:

  • pravilo – student je na roku polagao ispit pred povjerenstvom zbog definiranih pravila za izlazak na ispit pred povjerenstvom
  • žalba - student je na roku polagao ispit pred povjerenstvom zbog žalbe na postignuti rezultat na ispitu
  • prazno polje – na roku student nije imao ispit pred povjerenstvom

Ak. godina prvog upisa na VU - Prikazuje akademsku godinu u kojoj je student upisao prvu godinu studija.

Ispit vrijedi - ako je u nekom trenutku postavljeno za studenta da je oslobođen od polaganje ispita, u ovom polju će se postaviti zapis "Ne", te time predmet neće ulaziti u prosjek ocjena.

PISMENI DIO:Djelatnik, Ocjena, Reklamacija uvažena - Informacije o pismenom dijelu ispita: ispravljač (oznaka, ime i prezime) i uspjeh na pismenom dijelu ispita (ocjena, te uvažavanje reklamacije na rezultat u slučaju negativne ocjene).

USMENI DIO:
Djelatnik, Ocjena, Datum ispita - Informacije o usmenom dijelu ispita: ispitivač (oznaka, ime i prezime), uspjeh na usmenom dijelu ispita (tj. konačna ocjena ispita) i datum održavanja usmenog dijela ispita (datum koji se ispisuje kao Datum ispita na prijavnici).

Mogućnosti izrade statistike kroz opciju

Koz ovu opciju je moguće napraviti statistike vezane za:

  • predmet (datum roka, vrsta roka, rok zaključan)
  • studenta (rb.izlaska, oslobođen od, razlog ispita pred povj., ak. godina prvog upisa na vu)
  • djelatnika koji je ocijenio pismeni/usmeni dio predmeta


Primjeri postavljanja uvjeta dohvata za dobivanje određenog skupa podataka:

UVJETI DOHVATA

                  DOBIVENI PODACI

Student

dohvate se svi prijavljeni ispiti iz predmeta za određenog studenta sa pripadajućim ocjenama

Predmet

dohvate se svi studenti koji su prijavili ispit iz postavljenog  predmeta

Student; Predmet

dohvate se sve prijave studentana zadanom predmetu (može se vidjeti slijed izlazaka na ispit iz predmeta)

Predmet; Rb. izlaska

dohvate se svi studenti koji su prijavili ispit iz postavljenog predmeta 1./2./3.... put

Predmet; Datum roka

dohvate se svi studenti koji su prijavili predmet na zadanom roku (može se vidjeti prolaznost na ispitu)

Djelatnik -Pismeni dio/Usmeni dio

dohvate se svi studenti s predmetima na kojima je naveden zadani djelatnik


Dohvaćene zapise je moguće pregledati i putem liste, gdje se odabirom  izbora vidljivi polja mogu izabrati zapisi koje se želi vidjeti u listi.  
                               

  • No labels