Ažuriraj izračun participacije prikazanog studenta prema PU/Ažuriraj izračun participacije prema PU za SVE dohvaćene studente

Alat Ažuriraj izračun participacije prikazanog studenta prema PU koristi se za ručno pokretanje izračuna participacije odabranog studenta prema PU, a na temelju osvojenih ECTS-a.

Alat Ažuriraj izračun participacije prema PU za SVE dohvaćene studente koristi se za pokretanje izračuna participacije svih dohvaćenih studenata prema PU, a na temelju osvojenih ECTS-a.

Ažuriranje izračuna participacije pokreće se neposredno nakon upisa u slučaju sumnje u netočan izračun participacije.

Ažuriranje izračuna participacije se nikako ne bi smjelo pokretati tijekom akademske godine, jer će se u protivnom u obzir uzeti ECTS bodovi osvojeni tijekom godine, što će konačnosti generirati krivi izračun participacije za studenta.

Izračun participacije studenta prema PU - pregled

Pregled podataka o već obavljenom izračunu participacije prema parametrima vezanim za programske ugovore, za dohvaćenog studenta na visokom učilištu, u akademskoj godini.

  • No labels