Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

ISVU teme napravljene su kako bismo korisnicima omogućili da na jednom mjestu dobiju sve potrebne informacije o određenom postupku, kao i predradnje koje su potrebne. Teme se redovno objavljuju prema korisničkim pitanjima i potrebama.

Hodogrami su brz i lagan način da na jednom mjestu korisnik pronađe kratke informacije o nekom postupku (npr. Provođenje ankete), te da vidi što je sve potrebno evidentirati kako za provedbu tog postupka.

ISVU prezentacije namijenjene su za preuzimanje i proučavanje određenih cjelina koje korisnike posebno zanimaju. U svakoj je prezentaciji detaljno objašnjeno sve bitno za tu cjelinu.

Primjeri pogrešaka opisuju najčešće pogreške te na koji ih je način potrebno riješiti.

Baza znanja - na jednom mjestu daje pregled o načinu korištenja ISVU modula kao i načinu komunikacije s Centrom potpore ISVU.


  • No labels