Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Za popunjavanje ankete na Studomatu, potrebno je iz izbornika Anketa odabrati opciju Anketa (Slika 1).

 

Slika 1. Odabir opcije Anketa

Na ovoj stranici:


Odabirom opcije Anketa prikazuje se prozor Anketa u kojem je za popunjavanje željene ankete potrebno odabrati strelicu za dalje (  ).


Slika 2. Prozor Anketa


Ako je anketa anonimna, nakon odabira strelice za dalje (  ), pojavit će se obavijest o anonimnosti ankete prikazana na Slici 3.


Slika 3. Obavijest o anketi


Odabirom opcije U redu ( ) prikazuje se prozor s popisom predmeta za koje se provodi anketa.
Ako anketa nije anonimna, odabirom strelice za dalje (  ) koja se nalazi uz naziv ankete, odmah se prikazuje prozor s popisom predmeta (Slika 4).


Slika 4. Popis predmeta za koje se provodi anketa


Anketu je moguće popuniti samo za one predmete uz koje se nalazi strelica za dalje (  ).
Oznaka križića uz predmet ( ) označava da anketu nije moguće popuniti.
Postavljanjem pokazivača miša na oznaku križića prikazuje se poruka zašto nije moguće popuniti anketu.
Anketu nije moguće popuniti ako je:

  • anketa za predmet već popunjena
  • nije poznat izvođač nastave iz predmeta.

Strelicom za natrag (  ), vraća se na odabir naziva ankete koju se želi popunjavati.
Za popunjavanje ankete za predmet, potrebno je odabrati strelicu za dalje (  ) koja se nalazi uz predmet za koji se želi popuniti anketa.
Pritiskom na strelicu za dalje (  ), anketa za odabrani predmet se otvara u novom prozoru Internet preglednika (Slika 5).

Na sljedećoj slici prikazana je anketa za predmet Trgovačko pravo.Napomena: U B dijelu ankete prikazan je samo dio tvrdnji.

 


Slika 5. Primjer ankete


Svaku anketu treba završiti odabirom opcije Unesi ( ) ili Odustani ( ).

 

Popunjavanje ankete

Pohranjivanje odgovora na anketu

Nakon što je anketa popunjena, potrebno je odabrati opciju Unesi ), nakon čega se odgovori pohranjuju i prikazuje poruka prikazana na Slici 6.


Slika 6. Obavijest o spremanju odgovora na anketu


Nakon odabira opcije U redu ), ponovno će se pojaviti obavijest o anonimnosti ankete ako je anketa anonimna, te se može pristupiti popunjavanju ankete za preostale predmete.
Nakon što je anketa za neki predmet popunjena, uz predmet se nalazi oznaka križića (  ), Slika 7.


Slika 7. Postavljanjem pokazivača miša na oznaku križića prikazuje se poruka da je anketa za taj predmet popunjena

 

Odustajanje od popunjavanja ankete

Za odustajanje od popunjavanja ankete za neki predmet, potrebno je odabrati opciju Odustani ( ).
Odabirom opcije Odustani ( ) zatvara se prozor Internet preglednika s anketom, te se može pristupiti odabiru novog predmeta za koji će se popunjavati anketa.

U isto vrijeme može biti otvoren samo jedan prozor Internet preglednika s anketom. Ukoliko je otvoren prozor Internet preglednika s anketom, na Studomatu se javlja obavijest prikazana na Slici 8.


Slika 8. Obavijest da je anketa otvorena u novom prozoru


Ukoliko se prozor Internet preglednika s anketom zatvori pritiskom na križić u gornjem desnom kutu (Slika 9), ponovnim odabirom opcije Anketa i predmeta za koji se želi pristupiti popunjavanju ankete, u prozoru Internet preglednika s anketom će se pojaviti poruka prikazana na Slici 10.

Ova poruka će se također javiti ako je anketa već otvorena u drugom prozoru, te se pokuša otvoriti još jedan prozor Internet preglednika s anketom.


Slika 9. Križić u gornjem desnom kutu prozora Internet preglednika


Slika 10. Poruka u prozoru Internet preglednika s Anketom


Odabirom opcije U redu ( ) otvara se početna stranica Studomata, te je potrebno ponovno se prijaviti za rad na Studomatu.

 

 

  • No labels