Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nakon uspješne prijave dobiti ćete e-mail s pristupnim podacima za klaster.

Adresa pristupnog čvora klastera je teran.srce.hr, a pristupa se protokolom SSH.

Direktan pristup klasteru moguć je isključivo iz CARNet-ove mreže.

Pristup klasteru iz mreže CARNET

Linux

Ako koristite neki od Linux OS-ova, klasteru možete pristupiti iz komandne linije koristeći naredbu (korisničko ime u primjeru je korisnik):

ssh korisnik@teran.srce.hr

Nakon izvršavanja gornje naredbe, potrebno je upisati dobivenu zaporku.

MS Windows

Ako koristite Windows OS, za pristup klasteru potrebno je instalirati SSH klijent (npr. Putty).

Nakon instalacije i pokretanja, na početnom ekranu programa Putty, u polje Host Name (or IP address) potrebno je upisati

korisnik@teran.srce.hr

te zatim kliknuti na gumb Open. Nakon toga, u otvoreni prozor potrebno je upisati dobivenu zaporku.

Korištenje grafičkog okruženja

Linux

Spojite se na teran.srce.hr prosljeđujući X11:

ssh -X korisnik@teran.srce.hr

Po spajanju, možemo testirati uspješnost provedene akcija pomoću naredbe

xterm

MS Windows

Preuzmite i pokrenite aplikaciju Xming.

 

Za grafičko okruženje potrebno je u kategoriji Connection→SSH→X11 odabrati Enable X11 forwarding.

Pristup klasteru izvan mreže CARNET

Preporučeni način pristupanja klasteru izvan mreže CARNET je korištenjem usluge VPN vaše matične ustanove.

Ako to nije moguće, od sada možete pristupati putem posebnog pristupnog čvora kojemu se pristupa protokolom SSH isključivo uz korištenje ključeva dok pristup pomoću lozinke nije moguć.

Ukoliko imate potrebu za pristupanjem klasteru izvan mreže CARNET morate izraditi SSH ključeve i poslati nam zahtjev s javnim ključem na isabella@srce.hr. Zahtjev mora biti poslan s email-a koji ste koristili u prijavi.

Izrada ključeva

Važno

Prilikom izrade ključeva odaberite kvalitetan passphrase kako biste zaštitili privatni ključ.
Privatni ključ NIKADA ne dostavljate drugim osobama ili ustanovama.
Preporuka je privatni ključ čuvati isključivo na vlastitom računalu.
U slučaju kompromitacije javite nam hitno.

Linux

Izradite SSH ključeve iz komandne linije pomoću naredbe:

ssh-keygen

U zahtjevu priložite datoteku ~/.ssh/id_rsa.pub.

MS Windows

Instalirajte aplikaciju PuTTYgen. Po pokretanju aplikacije pritisnite gumb Generate, upišite Key passphrase te spremite javni i privatni ključ. U zahtjevu pošaljite tekst u polju Public key for pasting into OpenSSH authorized_keys file.

Spajanje na posebni pristupni čvor

Adresa posebnog poslužitelja za spajanje izvan Carnet mreže je keybella.srce.hr, a pristupa se protokolom SSH.

Linux

Preduvjet za spajanje je da je na računalu instaliran privatni ključ koji ste generirali u prethodnom koraku. Spajanje se obavlja korištenjem naredbe:

ssh korisnik@keybella.srce.hr

Ukoliko dobijete grešku oblika "keybella.srce.hr: Permission denied (publickey,gssapi-keyex,gssapi-with-mic).", potrebno je eksplicitno navesti lokaciju ssh ključa naredbom:

ssh -i ~/.ssh/id_rsa korisnik@keybella.srce.hr

MS Windows

Za spajanje se koristi alat Putty uz upisivanje putanje privatnog ključa.

                                   

Spajanje na klaster

Nakon prijave na klaster keybella.srce.hr možete pristupiti teran.srce.hr iz komandne linije koristeći naredbu:

ssh teran.srce.hr

Nakon izvršavanja gornje naredbe, potrebno je upisati zaporku koju koristite za spajanje na teran.srce.hr.

Korištenje grafičkog okruženja

Linux

Proslijedite port 2222 na teran.srce.hr:22 kroz keybella.srce.hr:

ssh -NL 2222:teran.srce.hr:22 korisnik@keybella.srce.hr &

Spojite se na pristupni čvor s osobnog računala kroz novokreirani tunel koristeći port 2222 prosljeđujući X11

ssh -X -p 2222 korisnik@localhost

Po spajanju, možemo testirati uspješnost provedenih akcija pomoću naredbe

xterm

MS Windows

Spojite se na keybella.srce.hr i proslijedite localhost port 2222 na teran.srce.hr:22 kroz keybella.srce.hr.

Unesite Hostname: keybella.srce.hr, Port: 22, Auto-login username: korisničkoIme, Private key file for authentication: put do privatnog ključa, Source port: 2222 i Destination: teran.srce.hr

Nakon postavljanja odaberite Open.

Preuzmite i pokrenite aplikaciju Xming.

 

Otvorite još jedan PuTTY prozor (ne zatvarajte prošli prozor). Upišite Host Name: 127.0.0.1, Port: 2222, u kategoriji Connection→SSH→X11 odaberite Enable X11 forwarding. Pritisnite Open.

Unesite korisničko ime i lozinku za teran.srce.hr.

Po spajanju, možemo testirati uspješnost provedenih akcija pomoću naredbe

xterm

Kopiranje datoteka s osobnog računala na klaster

Linux

Budući da naredba scp koristi protokol ssh, kako bi prijenos datoteka bio moguć potrebno je kreirati tunel pomoću prve naredbe iz prethodnog poglavlja. Nakon kreiranja tunela, kopiranje se izvršava pomoću naredbe:

scp -P 2222 ime_datoteke_koju_kopiramo korisnik@localhost:

MS Windows 

Budući da WinSCP ili ftp (FileZilla) koriste protokol ssh, kako bi prijenos datoteka bio moguć potrebno je kreirati tunel pomoću aplikacije PuTTY (prethodno poglavlje). Nakon kreiranja tunela, otvorite svoj omiljeni ftp ili WinSCP program i unesite Host name: 127.0.0.1, Port 2222.

WinSCP:

  • No labels