U Upisniku studijskih programa se prikazuju svi programi koji su akreditirani postupkom koji predviđa Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, a to je dobivanje dopusnice Ministarstva znanosti i obrazovanja temeljem preporuke Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje.

Prema načinu prikaza podataka, razlikujemo:


Podaci koje je moguće vidjeti/ažurirati, ovisno o načinu pregleda su:

  • No labels