U primjeru konfiguracije koriste se odvojeni management i klijentski VLAN:

 • AP MGMT (VLAN 100)
 • eduroam (VLAN 411) 

Switchport prema AP-u konfiguriran je na sljedeći način:

 • UNTAGGED za AP MGMT
 • TAGGED za eduroam i AP MGMT

Adresa RADIUS poslužitelja u primjeru: 161.53.2.74

RADIUS portovi u primjeru: 1812 i 1813

Management mreža za AP u primjeru: 10.10.10.0/24

Mreža za eduroam korisnike u primjeru: 10.111.0.0/16

Obje mreže imaju izlaz prema Internetu.

Korištena oprema

Ruckus R310 (110.0.0.0.683)

Ruckus Virtual SmartZone (5.1.1.0.598))

Konfiguracija

Ruckus SmartZone je cloud managed rješenje koje za konfiguraciju i upravljanje zahtijeva povezanost sa privatnim ili javnim oblakom.
Detaljan popis portova koje je potrebno propustiti između AP-a i clouda nalazi se na stranici proizvođača.

CLI

Ukoliko u management VLAN-u ne postoji DHCP, potrebno je ručno podesiti mrežne postavke AP-a

 1. Konfiguracija mrežnih postavki AP-a:

  set ipaddr wan 10.10.10.150 255.255.255.0 10.10.10.1
  
 2. Konfiguracija SmartZone adrese

  set scg ip AAA.BBB.CCC.DDD
  reboot

GUI

 1. Povežite se na SmartZone i kliknite na karticu Access Points

 2. Unutar svoje Domene, kreirajte novu Zonu klikom na +

 3. Konfigurirajte Zonu


  Unesite ime zone pod General Options > Name
  Odaberite Croatia pod General Options > Cuntry Code
  Kreirajte novi korisnički račun za pristup AP-u pod General Options > AP Admin Logon
  Odaberite isključivo kanale 1, 6 i 11 pod Radio Options > Channel Range (2.4G)
  Postavite širinu kanala na 20 pod Radio Options > Radio Options (2.4 GHz) > Channelization
  Za završetak kreiranja Zone kliknite na OK

 4. Prebacite AP iz Staging Zone u novokreiranu Zonu klikom na Move

 5. Klikom na karticu Services & Profiles > Authentication > Create kreirajte postavke svog RADIUS poslužitelja

  Unesite ima poslužitelja pod General Options > Name
  Odaberite tip poslužitalja kao RADIUS pod General Options > Type
  Unesite IP adresu poslužitelja pod Primary Server > IP Address
  Unesite RADIUS authentication port pod Primary Server > Port
  Unesite tajnu lozinku za vašeg RADIUS klijenta pod Primary Server > Shared Secret
  Ponovite tajnu lozinku za vašeg RADIUS klijenta pod Primary Server > Shared Secret
  Završite kreiranje RADIUS poslužitelja klikom na OK

 6. Klikom na karticu Services & Profiles > Accounting > Create kreirajte postavke svog RADIUS poslužitelja

  Unesite ima poslužitelja pod General Options > Name
  Odaberite tip poslužitalja kao RADIUS Accounting pod General Options > Type
  Unesite IP adresu poslužitelja pod Primary Server > IP Address
  Unesite RADIUS accounting port pod Primary Server > Port
  Unesite tajnu lozinku za vašeg RADIUS klijenta pod Primary Server > Shared Secret
  Ponovite tajnu lozinku za vašeg RADIUS klijenta pod Primary Server > Shared Secret
  Završite kreiranje RADIUS poslužitelja klikom na OK

 7. Klikom na karticu Wireless LANs > Create kreirajte postavke za novi SSID

 8. Podesite postavke za eduroam SSID

  Unesite ime eduroam za naziv profila pod General Options > Name
  Unesite naziv eduroam kao ime mreže pod General Options > SSID
  Odaberite konfiguriranu zonu pod General Options > Zone
  Odaberite konfiguriranu AP grupu pod General Options > WLAN Group
  Kao način autentikacije pod Authentication Options > Authentication Type odaberite Standard usage
  Kao metodu autentikacije pod Authentication Options > Method odaberite 802.1X EAP
  Kao metodu enkripcije pod Encription Options > Method odaberite WPA2
  Kao algoritam enkripcije pod Encription Options > Algorithm odaberite AES
  Odaberite ranije kreirani RADIUS authentication poslužitelj pod Authentication and Accounting Services > Authentication Service
  Odaberite ranije kreirani RADIUS accounting poslužitelj pod Authentication and Accounting Services > Accounting Services
  Uključite Options > Wireless Client Isolation za međusobnu izolaciju klijenata na bežičnoj mreži
  Unesite VLAN ID od vaše eduroam mreže pod Advanced Options > VLAN ID

  Isključite Advanced Options >  AAA Override
  Završite kreiranje eduroam SSID klikom na OK

 9. Nakon nakoliko minuta na kartici Clients > Wireless Clients provjerite uspješnu autentikaciju na AP

 10. Kreirajte pravilo za automatsku registraciju i propagaciju novih AP-ova pod karticom System > AP Settings > AP Registration

 11. Spojite ostale AP-ove i podesite detaljne postavke sustava prema dizajnu bežične mreže i prema vlastititm potrebama.

 • No labels