U primjeru konfiguracije koriste se odvojeni management i klijentski VLAN:

 • AP MGMT (VLAN 100)
 • eduroam (VLAN 411) 

Switchport prema AP-u konfiguriran je na sljedeći način*:

 • UNTAGGED za AP MGMT
 • TAGGED za eduroam i AP MGMT

Adresa RADIUS poslužitelja u primjeru: 161.53.2.74

RADIUS portovi u primjeru: 1812 i 1813

Management mreža za AP u primjeru: 10.10.10.0/24

Mreža za eduroam korisnike u primjeru: 10.111.0.0/16

Korištena oprema

Cisco Aironet 1602i (IOS 15.2.4-JB4)

Konfiguracija

CLI

 1. Ulazak u konfiguracijski mod:

  AP# configure terminal 
  AP (config)#
  
 2. Kreirajte novi administrativni korisnički račun, šifru za ulazak u konfiguracijski mod te uklonite predefiniranog korisnika Cisco

  username admin secret 0 T@jnas1fr@
  enable secret vrl0tajn@51fr@
 3. Postavljanje DNS-a i NTP-a

  ip name-server 161.53.2.70
  sntp server ntp.srce.hr
  clock timezone UTC +1
  
 4. Aktivacija AAA (Authentication, Authorization, and Accounting)

  aaa new-model
  
 5. Definiranje RADIUS poslužitelja

  radius-server host 161.53.2.73 auth-port 1812 acct-port 1813 key vrl0tajn@sifra!
  
  aaa group server radius radsrv
  server 161.53.2.73 auth-port 1812 acct-port 1813
  
  aaa authentication login eap_methods group radsrv
  aaa authorization network default group radsrv
  aaa accounting send stop-record authentication failure
  aaa accounting session-duration ntp-adjusted
  aaa accounting update newinfo periodic 15
  aaa accounting network default start-stop group radsrv
  aaa accounting network acct_methods start-stop group radsrv
  
  
 6. Definiranje eduroam SSID-a

  dot11 ssid eduroam
  vlan 411
  authentication open eap eap_methods
  authentication network-eap eap_methods
  authentication key-management wpa version 2
  accounting acct_methods
  guest-mode
  
 7. Konfiguracija management sučelja i dodavanje defaultne route

  interface GigabitEthernet0
  no shutdown
  
  interface BVI1
  ip address 10.10.10.150 255.255.255.0
  
  ip default-gateway 10.10.10.1
  
  
 8. Dodavanje eduroam SSID-a na radio sučelja

  interface Dot11Radio0
  encryption vlan 411 mode ciphers aes-ccm
  ssid eduroam
  no shutdown
  
  interface Dot11Radio1
  encryption vlan 411 mode ciphers aes-ccm
  ssid eduuroam
  no shutdown
  
 9. Povezivanje žičanih i radio sučelja u bridge grupu

  interface GigabitEthernet0.411
  encapsulation dot1Q 411
  bridge-group 2
  
  interface dot11Radio0.411
  encapsulation dot1Q 411
  bridge-group 2
  
  interface dot11Radio1.411
  encapsulation dot1Q 411
  bridge-group 2
  
 10. Podešavanje automatskog odabira kanala između 1-6-11 za 2.4 GHz radio sučelje

  interface Dot11Radio0
  channel least-congested 1 6 11
  
 11. Izlazak iz konfiguracijskog moda i spremanje konfiguracije

  end
  write memory
  
 12. Podesite ostale postavke prema vlastitim potrebama • No labels