U primjeru konfiguracije koriste se odvojeni management i klijentski VLAN:

 • AP MGMT (VLAN 100)
 • eduroam (VLAN 411) 

Switchport prema AP-u konfiguriran je na sljedeći način:

 • UNTAGGED za AP MGMT
 • TAGGED za eduroam i AP MGMT

Adresa RADIUS poslužitelja u primjeru: 161.53.2.74

RADIUS portovi u primjeru: 1812 i 1813

Management mreža za AP u primjeru: 10.10.10.0/24

Mreža za eduroam korisnike u primjeru: 10.111.0.0/16

Obje mreže imaju izlaz prema Internetu.

Korištena oprema

Aruba IAP-305 ( 8.6.0.4)

Konfiguracija

GUI

 1. Odaberite jedan AP koji će biti master te slijedite upute proizvođača o načinu povezivanja na AP kako bi započeli inicijalnu konfiguraciju.

  Ne spajajte ostale AP-ove prije nego li završite proces podizanja master kontrolera.

 2. Podesite postavke sustava klikom na Configuration > System

  Na kartici General podesite sljedeće postavke:

  Unesite ime sustava pod Name
  Unesite ime lokacije pod System Location
  Unesite virtualnu management IP adresu klastera koja neće pripadati niti jednom mrežnom uređaju pod Virtual Controller IP
  Unesite adresu vremenskog poslužitelja pod NTP server
  Odaberite vremensku zonu pod Timezone
  Prema vlasititim potrebama, uključite vidljivost aplikacija i URL-ova pod AppRF visibilityURL visibility


  Na kartici Admin podesite korisničke podatke za pristup uređaju.

  Sačuvajte promjene klikom na Save

 3. Obrišite konfiguracijsku bežičnu mrežu klikom unutar kartice Configuration > Networks ukoliko za nju više nemate potrebe

 4. Kreirajte novu mrežu klikom na +
 5. Na kartici Basic unesite ime mreže

  Pod Show advanced options uključite Deny inter user bridging

 6. Na kartici VLAN podesite sljedeće postavke

  Odaberite Client IP assignment > Network assigned
  Odaberite Client VLAN assignment > Static
  Unesite VLAN ID od korisničkog VLAN-a pod VLAN i kliknite Next

 7. Na kartici Security podesite sljedeće postavke

  Pod Security Level odaberite Enterprise
  Kao Key management odaberite WPA2-Enterprise
  Pod Authentication server 1 kliknite na + i kreirajte novi RADIUS poslužitelj

 8. Unesite postavke RADIUS poslužitelja

  Unesite ime poslužitelja pod Name
  Unesite IP adresu poslužitelja pod IP Address
  Unesite Authentiction port
  Unesite Accounting port
  Unesite tajni ključ između RADIUS poslužitelja i AP-ova pod Shared key
  Kliknite na OK

 9. Na kartici Access odaberite Unrestricted pod Access Rules te kliknite na Finish

 10. Na kartici Dashboard > Clients provjerite uspješnu autentikaciju klijenata

 11. Spojite ostale AP-ove te nakon nekoliko minuta provjerite da li su povezani u klaser

 12. Podesite ostale postavke sustava prema bežičnom dizajnu i vlastitim potrebama
 • No labels