Vrijeme održavanja

 13:30 - 15:00

Mjesto održavanja

Online (Zoom)

Prisutni

Dnevni red

 1. Politike repozitorija
 2. Objekt Zbirka (kolekcija, kontejner)

Bilješke

 1. Politike repozitorija
  1. KO je donio politike sadržaja i pohrane repozitorija u Dabru:
   1. Politika sadržaja
    1. Politika sadržaja:
     1. Ovo je institucijski / nacionalni (DR, ZIR) / više-institucijski predmetni repozitorij.
     2. Repozitorij trenutno sadrži sljedeće vrste objekata: /pobrojane sve vrste objekata pohranjene u repozitorij/
     3. Obuhvaćena predmetna područja znanosti: /pobrojana područja znanosti objekata u repozitoriju/
     4. Objekti su pojedinačno opisani vrstom inačice i datumom, statusom recenzije i statusom objavljivanja.
     5. Glavni jezici: hrvatski, engleski
    2. Content policy:
     1. This is an institutional / national (DR, ZIR) / multi-institution subject based repository.
     2. The repository currently holds the following types of content: /pobrojane sve vrste objekata pohranjene u repozitorij/
     3. Current subject specialities of the repository: /pobrojana područja znanosti objekata u repozitoriju/
     4. Items are individually described with their version type and date, their peer-review status, and their publication status.
     5. Principal languages for content: croatian, english.
   2. Politika pohrane
    1. Politika pohrane:
     1. Zapise mogu pohraniti zaposlenici i suradnici te osobe koje oni ovlaste.
     2. Institucijski: U repozitorij se pohranjuju objekti nastali kao rezultat rada autora na ustanovi. 
      1. ZIR: Repozitorij objedinjuje završne i diplomske radove obranjene i  pohranjene na visokim učilištima u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 94/13).
      2. DR: Repozitorij objedinjuje disertacije i znanstvene magistarske radove obranjene i  pohranjene na visokim učilištima u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 94/13).
     3. Ispravnost i autentičnost sadržaja koji se pohranjuju odgovornost su osobe koja pohranjuje.
     4. Metapodaci i datoteke koje se pohranjuju prolaze provjeru od strane urednika repozitorija.
     5. Urednik repozitorija provjerava imaju li autor ili onaj koji pohranjuje sadržaje ovlasti za pohranu sadržaja, odgovaraju li sadržaji obuhvatu repozitorija, jesu li sadržaji u odgovarajućem obliku i formatu te uklanja neželjene sadržaje.
     6. Sadržaji se mogu pohraniti u bilo kojem trenutku, ali neće biti javno vidljivi dok ne istekne razdoblje embarga izdavača ili financijera.
     7. Svako kršenje autorskih prava u potpunosti je odgovornost autora / pohranitelja objekta.
     8. Ako repozitorij zaprimi dokaz o kršenju autorskih prava, sporni sadržaji će odmah biti uklonjeni.
    2. Submission policy:
     1. Items may only be deposited by accredited members of the organisation, or their delegated agents.
     2. The repository stores objects created as a result of the author's work at the institution. 
      1. ZIR: The repository collects bachelor and master's theses defended and stored at higher education institutions in accordance with the Scientific Activity and Higher Education Act (NN 94/13). 
      2. DR: The repository collects dissertations and scientific master's theses defended and stored at higher education institutions in accordance with the Scientific Activity and Higher Education Act (NN 94/13).
     3. The validity and authenticity of the content of submissions is the responsibility of the depositor.
     4. Deposited metadata and items are subject to verification by repository administrators.
     5. The repository administrator only vets items for the eligibility of authors/depositors, relevance to the scope of the repository, valid layout & format, and the exclusion of spam.
     6. Items can be deposited at any time, but will not be made publicly visible until any publishers' or funders' embargo period has expired.
     7. Any copyright violations are entirely the responsibility of the authors/depositors.
     8. If the repository receives proof of copyright violation, the relevant item will be removed immediately.
   3. Pobrojane sve vrste objekata pohranjene u repozitorij i pobrojana područja znanosti objekata u repozitoriju ažurirat će se najmanje jednom mjesečno.
 2. Objekt Zbirka (kolekcija, kontejner)
  1. Odluka je da se nova vrsta objekt nazove Virtualna zbirka / Virtual collection.
  2. Očekivane su 2 funkcionalnosti:
   1. Mogućnost da se više postojećih objekata iz repozitorija može obuhvatiti u virtualnu zbirku (faza 1; funkcionalnost je na tragu funkcionalnosti Compound Object u Islandori)
   2. Mogućnost da se kroz virtualnu zbirku olakša unos novih objekata na način da novi objekti naslijede dio opisa virtualne zbirke (faza 2).
  3. Virtualna zbirka će se kroz OAI-PMH isporučivati kao zapis, a ne skup.