Vrijeme održavanja

09:00 - 12:00

Mjesto održavanja

Online (Google Meet)

Prisutni

Dnevni red

 1. Politike repozitorija
 2. Rad radnih skupina
 3. Objekt Zbirka (kolekcija, kontejner)
 4. Razno

Bilješke

 1. Politike repozitorija
  1. KO je donio politke metapodataka i podataka Dabra
   1. Politika metapodataka:
    1. HR: Metapodaci su licencirani pod CC0 licencijom, osim za adrese e-pošte i sljedeće osobne identifikatore: OIB, JMBG, JMBAG. Svi metapodaci izloženi putem OAI-PMH mogu se harvestirati.  Poželjno je navođenje naziva repozitorija.
    2. EN: Metadata is licensed under CC0, except for email addresses and the following personal identifiers: OIB, JMBG, JMBAG. All metadata exposed  via OAI-PMH can be harvested. Mentioning the repository name is welcomed.
   2. Politika podataka:
    1. HR: Politika podataka (korištenje i ponovna uporaba digitalnih objekata): Korištenje i ponovna uporaba podliježu licenciji pod kojom su digitalni objekti pohranjeni. Dozvoljava se indeksiranje cjelovitih tekstova, ali ne i njihovo posluživanje i posluživanje njihovih dijelova osim ako licencijom to nije dozvoljeno.
    2. EN: Data policy (use and re-use of digital objects): Use and re-use is subject to the license under which digital objects were deposited. Indexing of full texts is allowed, but not their serving and serving of their parts unless the license allows it.
  2. KO će razraditi ostale politike te po potrebi uključiti i/ili konzultirati radne skupine. 
 2. Rad radnih skupina Dabra
  1. Nakon rasprave o radu radnih skupina zaključeno je da je potrebno provjeriti s postojećim članovima žele li nastaviti djelovati u svojim radnim skupinama i poslati poziv zainteresiranoj zajednici za uključivanje u radne skupine. KO će zahvaliti svim članovima RS na suradnji i pozvati ih da se ponovno prijave te poslati poziv putem kanala Dabra za uključivanje novih članova u radne skupine. 
 3. Objekt Zbirka (kolekcija, kontejner)
  1. Na sljedećem sastanku će biti razmotrene sljedeće funkcionalnosti Islandore: Islandora Compound Solution Pack i Collections. Cilj je prepoznati u kojoj mjeri se te funkcionalnosti podudaraju s potrebama zajednice vezano uz zbirke. 
 4. Razno
  1. Raspravljen je prijedlog Marije Tomečak da se u Dabru doda mogućnosti komentiranja radova. Zaključak je da se prijedlog stavi na TODO listu s malim prioritetom. Moderiranje komentara bi mogao biti izazov s kojim se ustanove neće htjeti baviti pa će se tražiti mišljenja urednika repozitorija i ispitati u kojoj se mjeri komentiranje može povezati s otvorenom recenzijom.
  2. Raspravljen je prijedlog Jadranke Stojanovski kojim se promovira OA. Zaključeno je:
   1. da će se promijeniti redanje repozitorija na stranici https://dabar.srce.hr/repozitoriji tako da repozitoriji defaultno budu poredani po broju OA objekata [DABAR-575]
   2. da će se na stranici https://dabar.srce.hr/repozitoriji odvojiti popis zbirnih repozitorija od repozitorija ustanova [DABAR-575]
   3. da će se promijeniti poredak kolona na stranici https://dabar.srce.hr/repozitoriji (broj OA radova, objavljeno, ukupno) [DABAR-575]
   4. da će se na stranice repozitorija, ispod podatka o ukupnom broju objekata dodati i informacija o postotku OA objekata. [DABAR-576]
  3. Dodatno je zaključeno da se faseta "Pravo pristupa" na svim repozitorijima  premješta iznad fasete "Područja". [DABAR-577]