Vrijeme održavanja

; 9.30 - 12.00 sati

Mjesto održavanja

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Prisutni

 • Karolina Holub, NSK
 • Ljiljana Jertec, Srce

 • Ivana Majer, MEF
 • Iva Melinščak Zlodi, FFZG
 • Ivona Milovanović, NSK
 • Željka Salopek, FFZG

Ispričali se

 • Filip Ivanko, Srce
 • Sanda Hasenay, PTFOS

Dnevni red

 • Plan rada za 2019. godinu
 • Nedovršeni poslovi
 • Problematika unosa radova
 • Migracija ocjenskih radova iz EPrintsa u Dabar
 • Razno

Bilješke

TemaBilješke
Plan rada za 2019. godinu
 • Ažurirati metapodatkovne opise za pohranu ocjenskih radova

 • Objaviti ažuriranu Specifikaciju za samoarhiviranje ocjenskih radova

 • Razmatrati potrebe i probleme akademske zajednice pri pohrani radova

 • Kvaliteta unosa radova – analiza unosa metapodataka i objekata

 • Migracija ocjenskih radova iz EPrintsa i drugih sustava u Dabar

Nedovršeni poslovi


Potrebno je dovršiti poslove:

 • Ažurirati metapodatkovne opise za pohranu ocjenskih radova

 • Objaviti Specifikaciju za samoarhiviranje ocjenskih radova – Specifikacija je ažurirana u skladu s novim funkcionalnostima sustava (upravljanje objektima) i promjenama u metapodatkovnom opisu, no dokument još nije javno objavljen

 • Definirati minimalan set metapodataka za migraciju starijih ocjenskih radova u Dabar  

Problematika unosa
 • Pohranjeni radovi bez pripadajućeg dokumenta u PDF-u

Ustanovljeno je da postoji značajan broj pohranjenih ocjenskih radova kojima je nakon objave maknut PDF te nije postavljen novi. Nakon popisivanja takvih objekata, poslan je mail urednicima repozitorija s molbom da obavezno postave PDF-ove koji nedostaju ili takvim objektima maknu status „objavljen“. Naknadno je potrebno provjeriti jesu li se sve ustanove odazvale te uspješno postavile nove verzije PDF-ova.

Budući da se PDF pri pohrani ne kopira/sprema u bazu (nema back-up-a) te da su izbrisani dokumenti nepovratno izgubljeni, na sastanku RS dogovoreno je da će se iz kartice „Dokument“ vidljivom pri pohrani radova maknuti opcija „Briši dokument“, a umjesto toga će se postaviti nova opcija: „Postavi novi dokument“. Na taj će način sve verzije dokumenata ostati vidljive u pozadini što će omogućiti kontrolu unosa različitih verzija PDF-ova.


 • Upit - dodatna funkcija u polju VODITELJI / MENTORI u formi za unos radova

S Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu stigao je upit o mogućnosti postavljanja dodatnog polja, odnosno funkcije za mentora – Konzultant za konstrukcije.

RS je zaključila da postojeća funkcija Pomoć pri izradi, neposredni voditelj nije strogo definirana već obuhvaća razne oblike mentorstva s obzirom na potrebe pojedinih fakulteta te odlučila da se neće unositi četvrta opcija za mentora, nego će se trenutna vrijednost Pomoć pri izradi, neposredni voditelj proširiti u Pomoć pri izradi / neposredni voditelj / konzultant. Naknadno će se u Specifikaciju za opis ocjenskih radova unijeti objašnjenje tog pojma.

Migracija ocjenskih radova iz EPrintsa u Dabar

Za potrebe migracije ocjenskih radova iz EPrintsa u Dabar, Iva Melinščak Zlodi je sastavila tablicu (Usporedni pregled polja za opis završnih/diplomskih radova) u kojoj su popisana sva obavezna polja za unos radova u Dabar te je navedeno stanje za FFZG (što od podataka imaju, a što ne, što se može naknadno rekonstruirati/mapirati, a što ne).

FFZG planira migrirati sve ocjenske radove iz EPrintsa u Dabar, a najveći problem su nesređeni studijski programi i identifikatori autora i mentora. Studijske programe nije moguće rekonstruirati radi čestih promjena naziva smjerova/studijskih grupa. Polje Naziv studijskog programa je obavezno, a iz njega se povlače i drugi podaci (obavezna polja): Vrsta studija, Razina studija, Smjer i Akademski/stručni naziv, stoga nije poželjno da se rad pohrani bez tog podatka. Za neka se polja mogu napraviti iznimke s obzirom na obaveznost polja (npr. ključne riječi).

Zaključno, RS za potrebe migracije starijih radova predlaže sljedeće:

 • Pri migraciji, podaci o studijskom programu i oni koji proizlaze iz studijskog programa (Naziv studijskog programa, Smjer, Akademski/stručni naziv i kratica, Vrsta studija, Razina studija) će se dostavljati u sljedećem obliku:

  • Naziv studijskog programa i Smjer - dostavljat će se vrijednost “Nepoznato”

  • Akademski/stručni naziv i kratica - pokušat će se ustanoviti i dostaviti, a ako nije moguće, također se dostavlja vrijednost “Nepoznato”

  • Vrsta studija - može se ustanoviti i dostavljat će se

  • Razina studija - može se ustanoviti i dostavljat će se

 • Identifikatori (obavezni za radove nakon 2015.) pokušat će se pronaći i dodati

 • Ključne riječi i predmetnice bit će neobavezna polja za radove u kojima ta vrsta podataka nije navedena

U EPrints će se unositi sva navedena polja i podaci prije same migracije; u Dabru neće biti objavljen niti jedan prebačeni rad koji nema popunjena sva obavezna polja.

Dogovoreno je da će se u ime RS za ocjenske radove navedena tablica s pregledom obaveznih polja poslati i ostalim ustanovama koje planiraju migraciju ocjenskih radova iz EPrintsa u Dabar (FFZG, MEF, FSB, GRF, UniPu). Dobiveni podaci će omogućiti definiranje minimalnog seta metapodataka za migraciju radova.

Razno
 • Dorada sustava

Konstatirali smo kako je omogućen bolji ispis radova iz repozitorija u Dabru te da su dodani novi identifikatori (VIAF i ISNI) za osobe – mentore i članove povjerenstva. Nedostaju još identifikatori za autora. Svi identifikatori trebaju biti klikabilni i voditi na profil osobe u vanjskim bazama (ORCID, VIAF, ISNI).

U prikazu više nije vidljiv podatak o tome tko je pohranio određeni rad (ime urednika repozitorija), ali još uvijek nedostaje podatak Datum pohrane rada.