Datum

 

Prisutni

 • dr. sc. Sofija Klarin Zadravec, NSK
 • Karolina Holub, NSK
 • Iva Melinšćak Zlodi, FFZG
 • dr. sc. Bojan Macan, IRB
 • Dina Vrkić, MEF
 • Draženko Celjak, Srce

Dnevni red

 1. Usvajanje zapisnika prethodnog sastanka
 2. Plan razvoja za 2018. godinu
 3. Rad radnih skupina
 4. Definiranje politika za repozitorije
 5. Razno

Bilješke

ItemNotes
 1. Usvajanje zapisnika prethodnog sastanka
 • Zapisnik je usvojen. Svi članovi KO suglasni su da javna objava konačnih inačica zapisnika putem wikija doprinosi transparentnosti razvoja Dabra.
 • KO sugerira svim radnim skupinama da također objavljuju svoje zapisnike putem wikija
2. Plan razvoja za 2018. godinu

Zaključeno je da su prioriteti vezano uz razvoj podrške za nove objekte:

 • audiovizualni umjetnički ocjenski radovi (specifikacija veljača, produkcija lipanj),

 • prezentacije sa skupova (specifikacija ožujak),

 • knjiga (specifikacija svibanj),

 • istraživački podaci (podrška za 2 use case-a),

 • obrazovni objekti (specifikacija lipanj)

Terminski plan će nakon dodatnih konzultacija s voditeljima RS biti objavljen u planu razvoja na stranicama Dabra.

Vezano uz razvoj novih i doradu postojećih funkcionalnosti prioriteti su:

 • request a copy - funkcionalnost pomoću koje korisnici od autora i/ili urednika repozitorija mogu zatražiti rad koji je objavljen u zatvorenom ili ograničenom pristupu (produkcija veljača)

 • omogućiti ispis pojedinačnog zapisa (metapodataka o objektu) i popisa objekata (pregledavanje po kriterijima ili rezultati pretraživanja)

 • izrada preporuka vezanih uz dugoročno čuvanje tekstualnih sadržaja (PDF/A), uputa za korisnike te odgovarajuće validacije

 • definiranje i implementacija statistika na razini repozitorija

 • organizacija korisničkog centra tj. uključivanje radnih skupina u podršku urednicima

  • tijekom 2018 potrebno je definirati i provesti edukacije za studente (video materijali; NSK?) i urednike (radionica; Dina?)

 • testiranje korisničkog sučelja na uzorku korisnika i urednika te planiranje dorada sučelja sukladno rezultatima

 • utvrđivanje potrebe za migracijom sadržaja iz EPrints-a u repozitorije u Dabru i podrška u migraciji (PMF i FFOS odradili migraciju ručnim unosom; MEF i FSB žele u potpunosti migrirati na Dabar)

 • implementacija podrške za izvoz u raznim citatnim stilovima i spremanje bookmark-a

3. Rad radnih skupina
 • s voditeljima RS za istraživačke podatke i RS za obrazovne sadržaje potrebno je dogovoriti rokove u kojima mogu isporučiti metapodatkovne opise objekata

 • s voditeljem RS za dugoročnu pohranu potrebno je dogovoriti rok za izradu preporuka za PDF/A (kao polazište mogu poslužiti  Smjernice za spremanje radova u PDF formatu u Hrčku) te Arhivske politike

 • u sklopu prvog dana konferencije Dani e-infrastrukture (11. travnja 2018.) jedan blok će biti namijenjen prezentaciji rada radnih skupina. Tijekom kratke prezentacije će radne skupine prezentirati ostvarene i/ili planirane rezultate

4. Definiranje politika za repozitorije
 • Srce će napisati draft Politike privatnosti (u kontekstu GDPR-a)

 • Iva (i RS za autorska prava) će napisati draft Politka pohrane sadržaja (što ide u repozitorij, a što ne) i Uvjeti korištanja (metadata i data policy)

 • RS za dugoročnu pohranu zadužit će se da izradi Arhivsku politiku

5. Razno
 • RS za korisničke funkcionalnosti napravila je prijedlog implementacije zastavice Samoarhiviran rad. Dina će specifikaciju proslijediti KO-u na raspravu.

 • Raspravljena je potreba da se autorova ustanova povezuje s autorom, što trenutno nije slučaj. Funkcionalnost bi bila dobra, ali nije nastao zaključak kako ju implementirati, a da se pri tome ne oteža unos

 • KO je napravio prijedlog elemenata (polja) za opis objekta Prezentacija sa skupa; Bojan će prijedlog poslati na raspravu RS za opis znanstvenih i srodnih radova, kontrolirane rječnike i identifikatore