U ovom dijelu su opisani korisnički programski moduli, dostupni putem web sučelja kroz internetske preglednike:

  • Službene evidencije MZO - Objedinjeni Upisnik ustanova (znanstvenih i visokih učilišta), Upisnik znanstvenika te Evidencija znanstvenih područja, polja i grana
  • No labels