Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osnovni preduvjet za registraciju osobe je da je osoba član ustanove koja ima status CRO NGI korisnika. Popis CRO NGI korisnika možete pronaći na adresi [1]. Ukoliko je osoba član ustanove koja nema status CRO NGI korisnika potrebno je najprije proći proceduru za prijavu ustanove opisanu na adresi [2].

1. Ukoliko je osoba član ustanove koja ima status CRO NGI korisnika postupak prijave je sljedeći:

  • prijaviti se na sučelje putem AAI korisničke oznake
  • u izborniku s lijeve strane izabrati Prijava korisnika i popuniti formu
  • nakon toga zahtjev će odobriti kontaktna ili odgovorna osoba, a zatim i koordinator; korisnik će dobiti obavijest o svakom odobrenju
  • nakon odobrenja nastaviti s korakom 2.

2. Ukoliko osoba ne posjeduje važeći SRCE CA certfikat potrebno je podnijeti zahtjev za korisničkim certifikatom.

3. Po izdavanju certifikata osoba dobija ovlasti za pristup CRO NGI okolini i podatke potrebne za pristup UI čvorovima.

U slučaju problema s registracijom obratite se na adresu za administrativne upite.

Akcija kontaktne/odgovorne osobe Korisnika


Nakon što se fizička osoba ustanove (koja mora imati status Korisnika) prijavila putem sučelja za prijave, kontaktna ili odgovorna osoba Korisnika potvrđuje zahtjev kako slijedi:

  • No labels