Nakon uspješne prijave možete pristupiti HTC Cloudu pomoću grafičkog sučelja u web pregledniku ili komandne linije pomoću Openstack Python Clienta.

Pristup pomoću grafičkog sučelja upravljačkoj ploči HTC Clouda (Openstack)

Internet preglednikom otvorite web adresu HTC Clouda:

  • Odaberite AAI@EduHR autentikaciju i kliknite Sign In.

Prijava korisnika

Openstack komandna linija


Pristup servisima Openstacka moguć je iz komandne linije.


Na vaše računalo instalirajte Openstack client (npr. za CentOS):

sudo yum install python3-devel python3-pip
sudo pip3 install python-openstackclient

Izradite i preuzmite akreditaciju.

Indentity→Application Credentials→Create Application Credential

Korisničko sučelje akreditacije

Upišite ime, opis i datum isteka akreditacije.

Korisničko sučelje izrada akreditacije

Preuzmite kao openrc datoteku i pokrenite u linux okruženju.

. app-cred-Ime-openrc.sh

Nakon provedenih koraka imate kontrolu nad Openstack servisima

openstack server list
openstack image list
openstack flavor list
...

Pročitajte više o Openstacku.


  • No labels