Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Sadržaj

Instalacija korisničkih certifikata


Korisnički certifikat eksportati u datoteku iz preglednika kroz koji je podnesen zahtjev za certifikatom. Upute za dohvat certifikata iz preglednika su ovdje.

Presnimiti korisnički certifikat na UI čvor korištenjem SFTP protokola.

Na UI čvoru pretvoriti PKCS #12 u PEM format certifikata:

Korisnički certifikat

$ openssl pkcs12 -in user.p12 -out usercert.pem -nokeys -clcerts
Enter Import Password:
MAC verified OK

Privatni ključ korisničkog certifikata

$ openssl pkcs12 -in user.p12 -out userkey.pem -nocerts
Enter Import Password:
MAC verified OK
Enter PEM pass phrase:
Verifying - Enter PEM pass phrase:

Napomena: prva lozinka koju skripta traži je ona kojom ste zaštitili privatni ključ prilikom backupa certifikata, a druga je lozinka koju želite koristiti ubuduće u grid okolini. Svaka od ovih lozinki unosi se dvaput. Lozinke mogu biti jednake.

Datoteke s korisničkim certifikatom i privatnim ključem spremiti u direktorij /home/<user>/.globus (~/.globus).

Stvaranje zastupničkog certifikata


Stvoriti zastupnički certifikat:

$ voms-proxy-init -voms <VO>
Enter GRID pass phrase:
Your identity: /C=HR/O=edu/OU=srce/CN=Luko Gjenero
Creating temporary proxy ........................................................ Done
Contacting voms.hellasgrid.gr:15004 [/C=GR/O=HellasGrid/OU=hellasgrid.gr/CN=voms.hellasgrid.gr] "<VO>" Done
Creating proxy ..................................................................... Done
Your proxy is valid until Wed Oct 26 01:23:44 2011

Upisati password unesen prilikom pretvorbe privatnog ključa certifikata u PEM format.

Provjeriti valjanost zastupničkog certifikata:

$ voms-proxy-info -all
subject  : /C=HR/O=edu/OU=srce/CN=Pero Peric/CN=proxy
issuer   : /C=HR/O=edu/OU=srce/CN=Pero Peric
identity  : /C=HR/O=edu/OU=srce/CN=Pero Peric 
type    : proxy
strength  : 1024 bits
path    : /tmp/x509up_u504
timeleft  : 11:57:49
key usage : Digital Signature, Key Encipherment, Data Encipherment, Key Agreement
=== VO <VO> extension information ===
VO     : <VO>
subject  : /C=HR/O=edu/OU=srce/CN=Pero Peric
issuer   : /C=GR/O=HellasGrid/OU=hellasgrid.gr/CN=voms.hellasgrid.gr
attribute : /<VO>/Role=NULL/Capability=NULL
timeleft  : 11:57:48
uri    : <VO_URI>

Moguće je stvoriti duži zastupnički certifikat korištenjem parametra -hours, npr. za 10 dana (10 x 24 = 240 sati):

$ voms-proxy-init -hours 240 -voms <VO>

Prije isteka certifikata potrebno je produžiti zastupnički certifikat s istom naredbom:

$ voms-proxy-init -hours 240 -voms <VO>

Po završteku izvođenja poslova preporuča se ukidanje zastupničkog certifikata:

$ voms-proxy-destroy

WMProxy


Prije slanja zahtjeva za izvođenje poslova potrebno je omogućiti korisniku delegaciju WMProxy servisa.

glite-wms-job-delegate-proxy -d <delegationID>

Moguće je definirati ID delegacije sa -d opcijom ili generirati automatski ID koristeći opciju -a. Obavezno je navesti samo jednu od opcija, opciju -d ili -a.

Dohvat informacija o sjedištima


Dohvat informacija o ukupnom i slobodnom broju procesorskih jezgri ostvaruje se s alatom lcg-siteinfo:

lcg-infosites --vo <VO> ce
#  CPU  Free Total Jobs   Running Waiting ComputingElement
----------------------------------------------------------------
  1672   88    1310     711   599 abaddon.hec.lancs.ac.uk:8443/cream-lsf-normal
  1200   43     0      0 444444 adm01.atlas.ualberta.ca:8443/cream-pbs-dteam
  400   243     0      0    0 agh5.atlas.unimelb.edu.au:8443/cream-pbs-dteam
   2    2     0      0    0 alice003.nipne.ro:9443/cream-pbs-dteam
  ...

Podnošenje posla sa sustavom WMS


Stvoriti datoteku (test.jdl):

Executable = "/bin/hostname";
StdOutput = "hostname.out";
StdError = "hostname.err";
OutputSandbox = {"hostname.out","hostname.err"}; 

Podnijeti posao:

$ glite-wms-job-submit -a test.jdl

Naredba ispisuje ID posla

 • bitno zapamtiti ID posla
 • gubitak ID-ja znači gubitak posla

Prikaz stanja posla:

$ glite-wms-job-status <jobID>

Zaustavljanje posla:

$ glite-wms-job-cancel <jobID>

Dohvat izlaznih podataka:

$ glite-wms-job-output <jobID>
 • No labels