diginlaw logo

Trajanje: travanj 2021. – rujan 2023.

Vrsta projekta: Erasmus+ projekt 2020-1-HR01-KA226-HE-094693

Key Action 2 - Cooperation for innovation and the exchange of good practices

Cilj projekta:

Cilj projekta DIGinLaw je unaprijediti upotrebu digitalnih tehnologija u visokom obrazovanju  u području prava kroz četiri specifična cilja:

  • pridonijeti kvaliteti i unapređenju izvedbe online nastave u području prava u visokom obrazovanju pružanjem kvalitetne edukacije o digitalnim kompetencijama nastavnicima prava;
  • odgovoriti na potrebe tržišta rada u pravnoj profesiji održavanjem e-tečajeva o digitalnim kompetencijama studentima prava;
  • stvoriti otvorene online izvore u području prava razvojem 12 e-tečajeva dostupnih svim studentima prava;
  • poticati istraživanja u otvorenom pristupu koja se bave pitanjima digitalizacije pravnog obrazovanja i prava putem istraživačkih aktivnosti.


Srce je partner na projektu i sudjelovalo je u svim projektnim aktivnostima.


Brošura o izrađenim MOOC-ovima na projektu https://www.pravos.unios.hr/diginlaw/modules/

Srce je izradilo dva MOOC-a koji su dostupni svima na sustavu za e-učenje MoD:International Conference of Education, Research and Innovation iCERi 2023, Sevilla, Španjolska, 13. 15. studeni 2023. : rad "Open online courses and MOOCs for students’ extended learning experience"


rad Supporting Law Teachers’ in the development of MOOCs, objavljen u časopisu EU and comparative law issues and challenges series (ECLIC), 7 (2023); 384-399


Pravničko obrazovanje u digitalno doba - zašto nam trebaju MOOC-ovi?, 8.3.2023

webinar


Završna konferencija projekta, Milano, 10.2.2023.

zavrsna konferencija
Sastanak partnera na projektu, Milano, 9.2.2023.


Stručna radionica o rezultatima projekta i potencijalu digitalizacije za visoko obrazovanje, Osijek, 30.11.2022.

radionica


DIGinLaw Ljetna škola za studente - 11.-15.7.2022.
Održana cjelodnevna radionica o digitalnim kompetencijama za cjeloživotno učenje za studente prava partnerskih ustanova na projektu, 11.7.2022.

radionicaradionica


radionicaradionica


Edukacija nastavnika partnerskih ustanova na projektu, online, 14.-16.7.2021.

edukacija nastavnikaedukacija nastavnika 1


Sastanak partnera na projektu, online, 16.4.2021. 

sastanak


Kick-off sastanak partnera na projektu, online, 19.4.2021.   • Pravni fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, Croatia - koordinator
  • The University Court of The University of Aberdeen, Ireland
  • Università degli Studi di Milano, Italy
  • Sveučilište u Zagrebu Sveučilišni računski centar (Srce), Croatia 

URL projekta

Kontakt

telefon: +385 1 616 5171
e-mail:  diginlaw@srce.hr

  • No labels