Tjedan Centra za e-učenje 9. - 13.10.2023.
Ponedjeljak, 9.10.2023.
OnlineDvorana B
13:00-13:459:00-11:00

Webinar: Alati za suradničko učenje

Webinar o alatima za suradnju u online nastavi predstavit će dva popularna alata - Tricider i Kialo Edu. 
Tricider je alat za brainstorming koji omogućuje kolektivno prikupljanje ideja i donošenje odluka, dok Kialo Edu omogućuje vođenje debata i organiziranje argumenata na određenu temu. 
Ovi alati su korisni u online nastavi jer olakšavaju suradnju i donošenje odluka u virtualnom okruženju.  
Na webinaru će pokazati praktični primjeri i dati savjeti za korištenje ovih alata u online nastavi, što će biti od koristi nastavnicima koji žele unaprijediti svoju nastavu u virtualnom okruženju.

Radionica: Kako izraditi aktivnost Lekcija u sustavu moodle

Aktivnost Lekcija jedna je od kompleksnijih aktivnosti u sustavu Moodle.
Ova aktivnost omogućava učenje novih sadržaja i provjeru znanja / usvojenosti sadržaja osiguravajući time individualizirani put učenja studenta. Nastavnici će izraditi jednu lekciju te dobiti brojne savjete na što treba obratiti pažnju prilikom izrade lekcije.


Utorak 10.10.2023.
Dvorana E
9:00-15:00

Radionica za sudionike pilot istraživanja projekta e-Sveučilišta

Srijeda 11.10.2023.
Dvorana E (uz prijenos online)
Online
14:00-16:0010:00-12:00

Panel: Vrednovanje studentskog postignuća -  trebamo li mijenjati metode i zašto?

Vrednovanje je pojam koji opisuje testove, kvizove, ispite i zadatke koji mjere studentsko učenje , a ima za cilj osiguranje kvalitete obrazovnog procesa te ovisno o definiranim ishodima predmeta primjenjuju se odgovarajuće metode vrednovanja. Vrednovanjem nastavnici dobivaju podatak što su studenti uspješno ili manje uspješno savladali, koliko su učinkovite njihove metode poučavanja ili koliko su dobro pripremili aktivnosti vrednovanja. Studenti, s druge strane, dobivaju informaciju jesu li pojedino gradivo svladali, imali li nekih praznina koje moraju popuniti i kada dobiju povratnu informaciju mogu odlučiti koje sljedeće korake poduzeti.

Najčešći način vrednovanja je sumativno vrednovanje. Sumativno vrednovanje ili vrednovanje naučenoga najčešće dolazi na kraju učenja, bilo da se radi o nekoj nastavnoj jedinici, modulu ili predmetu, služeći uglavnom kao čista procjena znanja. Okretanjem prema modelu u kojem je u središtu obrazovnog procesa student, formativno vrednovanje postaje dio metoda vrednovanja studentskog postignuća. Formativno vrednovanje ili vrednovanje za učenje ili kao učenje, je kontinuirano praćenje dinamike i kvalitete napredovanja studenta tijekom procesa učenja i davanje povratne informaciju studentu o njegovom napretku. Formativno vrednovanje uključuje zadatke, aktivnosti na nastavi, kvizove, kolokvije koji sadrže povratne informacije i prilike za intervenciju nastavnika. 

Obično kad se kaže vrednovanje, automatski se misli na test i sumativno vrednovanje jer se često koriste za ocjene. Testovi su jedna vrsta vrednovanja, ali nisu jedina. Na panelu ćemo s nastavnicima raspravljati kako bi se danas, u digitalnom dobu, trebalo provoditi vrednovanje studentskog postignuća s obzirom na pojavu alata za ocjenjivanje podržanih tehnologijom, nove načine i mogućnosti učenja te iskustva stečena tijekom pandemije.

Pridružite se panelistima, profesorima s dugogodišnjim iskustvom u nastavi, i podijelite svoja iskustva i promišljanja na ovu temu – kako danas vrednujemo studente i treba li mijenjati metode vrednovanja.

Moderatorica: doc. dr. sc. Sandra Kučina Softić, pomoćnica ravnatelja Srca

Panelisti:

  • prof. dr. sc. Vedran Katavić, dr. med., Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • prof. dr. sc. Snježana Kužir, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • prof. dr. sc. Vesna Vlahović Štetić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • izv. prof. dr. sc. Nenad Judaš, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Snimka


Galerija slika

Konzultacije: putem sustava za webinare

Za konzultacije potrebna je prethodna najava na moodle@srce.hr
te u e-mailu navesti način sudjelovanja i željenu temu.

Četvrtak 12.10.2023.

Dvorana B i online
10:00-13:00

Radionica: Osnove izrade računskih zadataka (vrsta pitanja Formule) u Merlinu

Posljednjih godina raste potreba za izradom složenijih računskih zadataka (područje znanosti, matematike, inženjerstva ili tehnologije) u Sustavu visokog obrazovanja. Jedan od načina kako studentima (a i nastavnicima) olakšati tu problematiku je korištenje dostupnog dodatka unutar Sustava za e-učenje Merlin. U sklopu ove radionice koristi se dodatak za izradu pitanja – vrsta pitanja Formule. Pomoću slučajnih i globalnih varijabli mogu se nasumično generirati vrijednosti i tako postići da svaki student otvaranjem pitanja ima svoj zadatak s jedinstvenim vrijednostima.

Petak 13.10.2023.
Online

Online

10:00-11:00

13:00-14:30

Webinar: Sve što ste ikad htjeli znati o alatu H5P

S integracijom H5P alata u sustav Moodle, nastavnici su aktivnije počeli koristiti interaktivne nastavne sadržaje izrađene putem ovog alata u svojim e-kolegijima. Na webinaru „Sve što ste ikad htjeli znati o alatu H5P“ bit će predstavljen novi online tečaj Centra za učenje Srca naziva „Izrada i implementacija interaktivnog sadržaja H5P u sustav Moodle“.
Tečaj je izrađen s ciljem pružanja uvida nastavnicima u različite vrste H5P interaktivnih sadržaja te na koji ih način integrirati u vlastiti e-kolegij na sustavu Moodle.
Tijekom webinara predstavit će se pojedina poglavlja online tečaja, ukratko prikazati način izrade H5P sadržaja i načini umetanja izrađenih sadržaja unutar e-kolegija.
Također će se dati praktični savjeti i preporuke nastavnicima na što trebaju obratiti pozornost prilikom izrade i korištenja H5P sadržaja u svojim e-kolegijima.  


Webinar: Kako osmisliti dobar e-kolegij?

Polaznici webinara dobit će preporuke za rad u online okruženju i upoznati se s mogućnostima sustava za e-učenje u cilju pripreme i provedbe kvalitetne nastave u virtualnom okruženju. Kako prilagoditi nastavne materijale za učenje online, osmisliti komunikaciju sa studentima i među studentima, pratiti ostvarenost ishoda učenja i osmisliti vrednovanje u e-kolegiju samo su neke od tema koje će biti objašnjenje.
Primjeri dobre prakse te praktični savjeti o organizaciji nastave online nadopunit će znanja o korištenju samog sustava za e-učenje.  • No labels