Centar je uspostavljen na prijedlog Uprave Srca početkom 2007. godine. Uspostava Centra potaknuta je aktivnostima i ostvarivanjem jednog od temeljnih ciljeva Tempus projekta Eqibelt.

Među temeljnim funkcijama Centra su:

 • suradnja s lokalnim timovima za e-učenje na sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu
 • suradnja s lokalnim timovima za e-učenje na ustanovama u sustavu visokog obrazovanja u Hrvatskoj
 • održavanje sustava za e-učenje, kao opće dostupne zajedničke platforme za e-učenje
 • podrška korisnicima u radu s tehnologijama e-učenja i njihovoj primjeni u nastavi
 • uspostava i održavanje specifičnih zajedničkih/centraliziranih resursa potrebnih za primjenu e-učenja
 • uspostava i održavanje sveučilišne (i šire) mreže ljudi (stručnjaka, nastavnika i studenata) za razmjenu znanja i iskustava u e-učenju
 • promocija e-učenja i poticanje primjene novih tehnologija u obrazovanju.


Centar za e-učenje u Srcu ujedno djeluje i kao središnji sveučilišni Ured za e-učenje te izvodi poslove iz nadležnosti Ureda s ciljem učinkovitoga obavljanja zajedničkih djelatnosti vezanih uz uvođenje i primjenu e-učenja na Sveučilištu u Zagrebu. Ured kontinuirano prati primjenu e-učenja i provođenje Strategije e-učenja na Sveučilištu u Zagrebu. Centar za e-učenje redovito komunicira s delegiranim predstavnicima za e-učenje na sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu te ih obavještavaju o događajima, radionicama i predavanjima vezanim uz e-učenje.

Svoje prve usluge Centar je ponudio krajem akademske godine 2006./2007., a službeno je počeo sa svojim radom na svečanom otvaranju 10. prosinca 2007.

Naše pohvalnice

 • Velika pohvalnica Srca za timski rad timu Centra za e-učenje 2022. godine​
 • Pohvalnica Srca za timski rad timu Centra za e-učenje 2016. godine

 • Pohvalnica Srca za timski rad timu Centra za e-učenje 2013. godine
 • Pohvalnica Srca za timski rad timu Centra za e-učenje 2012. godine
 • Pohvalnica Srca za timski rad timu za lokalizaciju sustava Moodle 2010. godine
 • Velika pohvalnica Srca za timski rad timu Centra za e-učenje 2008. godine​

Naši certifikati i titule

 • Doktor znanosti (dr. sc.) iz znanstvenog područja društvenih znanosti, informacijske i komunikacijske tehnologije (Sandra Kučina Softić)
 • Master in Science in Digital Education, The University of Edinburgh, UK (Sandra Kučina Softić)
 • E-learning akademija, smjer E-learning management (Sandra Kučina Softić)
 • E-learning akademija, smjer Course Design (Tona Radobolja)
 • Moodle Course Creator Certificate (Tona Radobolja, Kristina Golem)
 • MoodleBites for Teachers (Mirna Granatir, Kristina Golem)
 • MoodleBites for Course Designers (Mirna Granatir, Tona Radobolja)
 • MaharaBites for Teachers (Tona Radobolja)
 • Stručnjak za razvoj e-learning sadržaja (Tona Radobolja)
 • Zend Certified Engineer (Zvonko Martinović)

Kontakt

e-mail: ceu@srce.hr
tel: +385 1 616 5171

Ured za e-učenje Sveučilišta u Zagrebu

E-učenje

E-učenje (E-learning) je jedan od brojnih pojmova s prefiksom "e" koji se u zadnje vrijeme spominju. Čini se da "e" ponajmanje predstavlja elektroničko učenje, a koriste se brojne interpretacije kao:  

Experience Learning (iskustveno učenje)
Everywhere Learning (učenje "posvuda")
Enhanced Learning (povećano, bolje učenje)
Extended Learning (prošireno učenje)
Postoji više različitih definicija e-učenja, a one obično ovise o profesiji i iskustvima osoba koje ih koriste. Možemo ih i svrstati u one koje stavljaju naglasak na tehnologiju i one koje stavljaju naglasak na obrazovanje (učenje i poučavanje).

Moguća definicija:
E-učenje je proces obrazovanja (proces učenja i podučavanja) koji se izvodi uz uporabu nekog oblika informacijske i komunikacijske tehnologije, a s ciljem unapređenja kvalitete toga procesa i kvalitete ishoda obrazovanja.

(preuzeto iz Strategije e-učenja Sveučilišta u Zagrebu)

E-učenje obuhvaća različite aspekte korištenja ICT-a u obrazovanju pa ovisno o intenzitetu i načinu korištenja ICT-a razlikujemo nekoliko oblika e-učenja:

 • klasična nastava - nastava u učionici (f2f - face- to -face)
 • nastava uz pomoć ICT-a - tehnologija u službi poboljšanja klasične nastave (ICT supported teaching and learning)
 • hibridna ili mješovita nastava - kombinacija nastave u učionici i nastave uz pomoć tehnologija (hybrid, mixed mode ili blended learning)
 • online nastava - nastava je uz pomoć ICT-a u  potpunosti organizirana na daljinu  (fully online)
 • No labels