Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Na ovoj stranici bit će prikazni osvrti na komentare nastavnika i studenta u Anketi o zadovoljstvu korisnika sustavom za e-učenje Merlin (provedena u razdoblju od 20. studenog do 17. prosinca 2018. godine) .

PITANJA NASTAVNIKAPITANJA STUDENTA


  • No labels